Andrzej Malinowski

- Logika dla prawników Malinowski


Logika dla prawników Malinowski

Logika dla prawników Malinowski

Andrzej Malinowski

Książka z logiki dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka Logika dla prawników zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej - z zakresu semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk - omówiono problemy interpretacji wypowiedzi mo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Błędy formalne w tekstach prawnych

Błędy formalne w tekstach prawnych

Andrzej Malinowski

W książce o błędach formalnych w tekstach prawnych pokazano przykłady typowych błędów formalnych popełnianych przez polskiego prawodawcę. Przy każdym z omawianych błędów przedstawiono zasadę poprawnościową, następnie wskazano przykładowy fragment lub fragmenty tekstów prawnych, w których nie została ona zrealizowana. Zważywszy na wielość błędów redakcyjnych popełnianych przez polskiego prawodawcę, wybór przywołanych przykładów jest niewyczerpujący i w znacznej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski

Radosław Brzeski

Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje:- jest narzędziem służącym do praktycznego opanowania tej umiejętności,- stanowi repetytorium wiedzy niezbędnej do rozwiązywania zadań. Autorzy książki Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników omawiają problematykę kategorii syntaktycznych, relacji, rachunku zdań, rachunku nazw, rachunk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Logika dla prawników Malinowski

Logika dla prawników Malinowski

Andrzej Malinowski

Logika dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Poza tradycyjnie przedstawianym w tego typu publikacjach wyborem tematyki logicznej - z zakresu semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk - omówiono problemy interpretacji wypowiedzi modalnych, a także zastosowania logiki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Logika dla prawników Malinowski

Logika dla prawników Malinowski

Andrzej Malinowski

Podręcznik prezentujący zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Zawiera on obszerny wykład działów logiki, wzbogacony wieloma przykładami. Poza tradycyjnie przedstawianym w tego typu opracowaniach wyborem tematyki logicznej z zakresu semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk omówiono problemy interpretacji wypowiedzi modalnych, a także zastosowania logiki w procesie tworzenia, stosowania i wykładni prawa.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Teksty prawne Unii Europejskiej

Teksty prawne Unii Europejskiej

Andrzej Malinowski

Problematyka unijnych zasad techniki legislacyjnej nie była dotychczas poruszana w polskiej literaturze prawniczej. Dlatego zasadne wydało się przygotowanie niniejszej książki, która przedstawia unijne regulacje dotyczące opracowania treściowego i redakcyjnego projektów unijnych aktów prawnych, a także omawia zasady autoryzowanej publikacji tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Udział polskich prawników zarówno w procesie tworzenia prawa unijnego, jak i w procesie t

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Statystyka opisowa dla studentów administracji i prawa

Statystyka opisowa dla studentów administracji i prawa

Andrzej Malinowski

Podręcznik ten zawiera podstawowe informacje z zakresu statystyki opisowej i jest przeznaczony dla Czytelników wykonujących zawód administratywisty, prawnika lub studentów tych kierunków.

Wydawnictwo: Liber Sp.z o.o.