Andrzej Rataj

- Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie


ustroj-notariatu-komentarz-prawa-o-notariacie.jpg

Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie

Andrzej Rataj

Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) z uwzględnieniem aktualnych zmian, orzecznictwa czy poglądów doktryny.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0