Andrzej Regliński

- ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE INSTRUKCJA KENCELARYJNA


ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE INSTRUKCJA KENCELARYJNA

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE INSTRUKCJA KENCELARYJNA

Andrzej Regliński

Każdy dokument wpływający do jednostki administracji publicznej musi pozostawić ślad w stosowanym systemie ewidencji dokumentacji. Dlatego przy ogromie spraw prowadzonych w wielu urzędach niezbędne jest gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w sposób przemyślany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Z opracowania czytelnicy dowiedzą się między innymi, jak zbudowany

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom