Andrzej Regliński

- Zarządzanie dokumentacją w urzędzie Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce


ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE INSTRUKCJA KENCELARYJNA

Zarządzanie dokumentacją w urzędzie Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce

Andrzej Regliński

Każdy dokument wpływający do jednostki administracji publicznej musi pozostawić ślad w stosowanym systemie ewidencji dokumentacji. Dlatego przy ogromie spraw prowadzonych w wielu urzędach niezbędne jest gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w sposób przemyślany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Z opracowania czytelnicy dowiedzą się między innymi, jak zbudowany jest wykaz akt, co należy wiedzieć, żeby sprawnie z niego korzystać, jak zorganizować skuteczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom