Andrzej Sakowicz

- Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz Beck 2020 analiza zmian wynikających z regulacji COVID-19


Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz Beck 2020 analiza zmian wynikających z regulacji COVID-19

Andrzej Sakowicz

Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,właściwości oraz składu sądu,stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym,czynności proceso

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 329

Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Krolikowski Michał

Seria Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego dla wszystkich uczestników procesu karnego (od wszczęcia postępowania przygotowawczego aż do zakończenia wykonywania kary). Bieżące, jednotomowe wydanie zawiera komentarz do całej części ogólnej Kodeksu karnego, do art.1–116. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221

Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221

Michał Krolikowski

Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XVI – XXVIII (art. 117-221). Opracowanie uwzględnia i wyczerpująco prezentuje najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami wprowadzonymi: - ustawą z 24.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, która m.in. zmiena wymiar sa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz Sakowicz Beck 2020

Andrzej Sakowicz

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz to kompleksowe omówienie wszystkich kwestii związanych z postępowaniem w sprawach o wykroczenia, m.in.: właściwością i składem sadu, stronami, obrońcami i pełnomocnikami, czynnościami procesowymi, czynnościami wyjaśniającymi, dowodami, środkami przymusu, środkami odwoławcze, nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia, kosztami postępowania. Publikacja uwzględnia nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0

Kodeks postępowania karnego Komentarz Boratyńska

Kodeks postępowania karnego Komentarz Boratyńska

Andrzej Sakowicz

Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym: - ustawy z 27.9.2013 r., dotyczącej m.in. doręczeń pism procesowych, dostępu do akt spraw sadowych, pouczenia podejrzanego czy rozciągnięcia wymogu dotyczącego przechowywania przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia na wyroby tytoniowe oraz alkohol; zmiany w tym zakresie wchodzą w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2020

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2020

Katarzyna Boratyńska

Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym: - ustawy z 27.9.2013 r., dotyczącej m.in. doręczeń pism procesowych, dostępu do akt spraw sadowych, pouczenia podejrzanego czy rozciągnięcia wymogu dotyczącego przechowywania przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia na wyroby tytoniowe oraz alkohol; zmiany w tym zakresie wchodzą w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2020

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2020

Katarzyna Boratyńska

Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym: - ustawy z 27.9.2013 r., dotyczącej m.in. doręczeń pism procesowych, dostępu do akt spraw sadowych, pouczenia podejrzanego czy rozciągnięcia wymogu dotyczącego przechowywania przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia na wyroby tytoniowe oraz alkohol; zmiany w tym zakresie wchodzą w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck