Andrzej Sakowicz

- Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz


kpk+kodeks+sakowicz+komentarz.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Andrzej Sakowicz

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:- przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,- właściwości oraz składu sądu,- stron, obrońcó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 263.12 zł 299

kodekskarnykomentarztom1kk.jpg

Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221

Michał Królikowski

Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XVI – XXVIII (art. 117-221). Opracowanie uwzględnia i wyczerpująco prezentuje najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami wprowadzonymi: - ustawą z 24.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 263.12 zł 299

kodeks-karny-2011-tom2-komentarz-becka.jpg

Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Królikowski Michał

Seria Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego dla wszystkich uczestników procesu karnego (od wszczęcia postępowania przygotowawczego aż do zakończenia wykonywania kary). Bieżące, jednotomowe wydanie zawiera komentarz do całej części ogólnej Kodeksu ka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 298.74 zł 349

kodeks-postepowania-w-sprawach-o-wykroczenia-komentarz-beck.jpg

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Andrzej Sakowicz

Pierwsze wydanie Komentarza do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła przedstawienie poszczególnych instytucji oraz opracowanie skomplikowanych zagadnień, które ujawniają się w procesie wykładni przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz to kompleksowe omówieni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 246.39 zł 279

kpk-kodeks-boratynska-komentarz.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz Boratyńska

Andrzej Sakowicz

Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym: - ustawy z 27.9.2013 r., dotyczącej m.in. doręczeń pism procesowych, dostępu do akt spraw sadowych, pouczenia podejrzanego czy rozciągnięcia wymogu dotyczącego przechowywania przedmiotów i substancji stwarzających niebez

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kpk-kodeks-boratynska-komentarz.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2013

Katarzyna Boratyńska

Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym: - ustawy z 27.9.2013 r., dotyczącej m.in. doręczeń pism procesowych, dostępu do akt spraw sadowych, pouczenia podejrzanego czy rozciągnięcia wymogu dotyczącego przechowywania przedmiotów i substancji stwarzających niebez

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kpk-kodeks-boratynska-komentarz.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2014

Katarzyna Boratyńska

Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym: - ustawy z 27.9.2013 r., dotyczącej m.in. doręczeń pism procesowych, dostępu do akt spraw sadowych, pouczenia podejrzanego czy rozciągnięcia wymogu dotyczącego przechowywania przedmiotów i substancji stwarzających niebez

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck