Andrzej Stempniak

- Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B


prawo-postepowanie-spadkowe-komentarz.jpg

Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B

Konrad Osajda

Tom IV B stanowi omówienie istotnych kwestii dotyczących prawa i postępowania spadkowego, których unormowania (przepisy), z różnych względów, nie znalazły się w KC. Łącznie z tomem IVA realizuje on nowatorskie na polskim rynku komentarzy zamierzenie przedstawienia kompleksowego i wyczerpującego komentarza do prawa spadkowego bez względu na umiejscowienie przepisów prawa (nie ogranic

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 288.89 zł 329

komentarzwzorypismprocesowych2015.jpg

Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz

Andrzej Stempniak

Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku. Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w niniejszej publikacji uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 149.59 zł 169

rozwod-separacja-komentarz-Ignaczeswki-beck.jpg

Rozwód i separacja Sądowe Komentarze Tematyczne

Adam Bodnar

Czwarte wydanie komentarza stanowi przekrojowe kompendium praktycznej wiedzy objętej tytułowym zagadnieniem. Poza tradycyjnym materialnoprawnym ujęciem rozwodu i separacji, w pracy dokonano także szczegółowego omówienia przebiegu postępowań sądowych w tych sprawach, od omówienia problematyki właściwości sądu i wniesienia powództwa po uprawomocnienie się orzeczenia. Ponadto, co sta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Komentarzwzorypismprocesowych.jpg

Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Andrzej Stempniak

Omawia problematykę uregulowanego w Kodeksie postępowania cywilnego szczegółowego postępowania jakim jest dział spadku. Nie zawęża się jednak jedynie do przepisów formalnoprawnych, lecz mieści w sobie także dość szerokie spektrum różnego rodzaju żądań pozostających w związku z dokonywanym podziałem substancji majątkowej. Postępowanie o dział spadku to praktyczny poradnik,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-0803-2x_1.jpg

Postępowanie o dział spadku

Andrzej Stempniak

Poradnik Postępowanie o dział spadku omawia problematykę jednego z najbardziej złożonych postępowań sądowych, które do tej pory nie doczekało się tak szczegółowego opracowania. Postępowanie o dział spadku nie obejmuje tylko samego podziału spadku, ale mieści w sobie dość szerokie spektrum różnego rodzaju żądań pozostających w związku z dokonywanym podziałem substancji ma

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck