Andrzej Szumański

- Prawo spółek Pyzioł Szumański


Prawo spółek Pyzioł Szumański

Prawo spółek Pyzioł Szumański

Andrzej Szumański

Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także dla prawników praktyków zajmujących się prawem spółek oraz wspólników bądź akcjonariuszy spółek, członków zarządów i rad nadzorczych s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.55 zł 99

Prawo spółek handlowych Tom 2A

Prawo spółek handlowych Tom 2A

Andrzej Szumański

Prawo spółek handlowych ze względu na obszerność i rozległość omawianej tematyki jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Handlowego – Tomu 2A i 2B. Pierwsze rozdziały tomu 2A Systemu Prawa Handlowego odnoszą się do problematyki ogólnej prawa spółek i w sposób systematyczny pozwolą czytelnikowi uporządkować oraz poszerzyć wiedzę z zakresu: źródeł prawa, celu, f

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 341.53 zł 399

Prawo spółek handlowych Tom 2B

Prawo spółek handlowych Tom 2B

Andrzej Szumański

Tom 2B z serii System Prawa Handlowego poświęcony jest takim zagadnieniom jak spółka akcyjna, spółki atypowe oraz quasi-spółki, w tym spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, spółki pracownicze z udziałem pracowników, spółki komunalne, spółki koncernowe czy spółki publiczne. Omówiono również zagadnienia dotyczące prawa spółek Unii Europejskiej. Zaprezentowane w System

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 341.53 zł 399

Prawo karne gospodarcze Tom 10 System Prawa Handlowego

Prawo karne gospodarcze Tom 10 System Prawa Handlowego

System Prawa Handlowego

Tom 10, uwzględniający najnowsze zmiany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego, stanowi kompendium wiedzy na ten temat przydatnej osobom obsługującym podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego. Publikacja Prawo karne gospodarcze zawiera szczegółowy opis podstaw odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym. Pierwsza część zawiera omówienie źródeł prawa karn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 341.53 zł 399

Prawo spółek osobowych Tom 16 System Prawa Prywatnego

Prawo spółek osobowych Tom 16 System Prawa Prywatnego

Szajkowski Andrzej

Tom 16 z serii Systemu Prawa Prywatnego dogłębnie i kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek osobowych. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z: - ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), które wprowadziły internet

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG Komentarz

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG Komentarz

Maciej Łaszczuk

Komentarz dotyczy regulaminu Sądu Arbitrażowego funkcjonującego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Sąd ten powołany został 1.1.1950 r. pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, a od 1990 r. kontynuuje swą działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Niniejszy komentarz składa się z rozdziałów, z których możemy dowiedzieć si

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 341.53 zł 399

Prawo spółek osobowych Tom 16 System Prawa Prywatnego

Prawo spółek osobowych Tom 16 System Prawa Prywatnego

Szajkowski Andrzej

W Tomie 16. analizie poddano zagadnienia ogólne (i wspólne) prawa spółek osobowych. Omówione zostały następujące zagadnienia: systematyka i źródła prawa spółek, konstrukcja prawna spółki osobowej, umowa spółki, instytucje wspólne prawa spółek, odpowiedzialność cywilnoprawna w prawie spółek - zagadnienia ogólne, nadużycie formy spółki, spółki osobowe w prawie prywatnym

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck