Andrzej Zieliński

- Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód


komentarz-praktyczny+wzory+pism.jpg

Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód

Andrzej Zieliński

Niniejsza pozycja jest w szczególności pomocna dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz osób zainteresowanych problematyką postępowania rozwodowego. Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych to pozycja o charakterze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

ksiazka+orzekanie-o-kosztach-postepowania-cywilnego.jpg

Orzekanie o kosztach postępowania cywilnego

Andrzej Zieliński

Praktyczny komentarz zawierający kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących orzekania o kosztach postępowania cywilnego na podstawie przepisów: ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.), ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623). Publikacja uwzględnia aktualny stan prawny ora

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 107.03 zł 139

postepowanie-cywilne-kompendium+zielinski.jpg

Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński

Andrzej Zieliński

Książka z postępowania cywilnego stanowi zaktualizowane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowanie cywilne, z uwzględnieniem zmian, orzecznictwa i poszerzeniem omawianej materii. Celem podręcznika jest przedstawienie instytucji postępowania cywilnego w aktualnym ich rozumieniu, w sposób przyst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 59.29 zł 75

sporzadzanie-srodkow-zaskarzenia.jpg

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Zieliński

Andrzej Zieliński

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnymto publikacja, która omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu cywilnym. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia. W kolejnym 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze przepisy pro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

pismaprocesowesprawycywilne-2016.jpg

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Andrzej Zieliński

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera 256 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono sz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Postepowanie-cywilne-Kompendium-Zielinski.jpg

Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński

Andrzej Zieliński

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt Postępowanie cywilne Kompenium zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego. Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz: - zasady i przebieg postępowani

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

postepowanie-cywilne-kompendium+zielinski.jpg

Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński

Andrzej Zieliński

Książka z postępowania cywilnego stanowi zaktualizowane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowanie cywilne, z uwzględnieniem zmian, orzecznictwa i poszerzeniem omawianej materii. Celem podręcznika jest przedstawienie instytucji postępowania cywilnego w aktualnym ich rozumieniu, w sposób przyst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pismaprocesowesprawycywilne-2014.jpg

Pisma procesowe w sprawach cywilnych

Andrzej Zieliński

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów. Niniejsze opracowanie zawiera 242 wzorów pism procesowych, obejmujące zarówno procesowe, jak i materialno prawne pisma tworzone

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

postepowanieprawozaskarzenie2013.jpg

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Zieliński

Andrzej Zieliński

Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych. W publikacji zostały uwzględnione wszystkie zmiany do KPC, wynikające ze zmiany KPC dotyczącej wprowadzenia właściwości odmiejscowionej. Książka obejmuje praktyczny komentarz do: - zwyczajnych środków zaskarżenia (odwoławczych): zażalenia i apelacji; - nadzwyczajnych środków zaskarżenia: skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

cywilnekompendiumskrypt2012.jpg

Postępowanie cywilne Kompendium 2013

Andrzej Zieliński

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt Postępowanie cywilne. Kompendium zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego. Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz: zasady i przebieg postępowania

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck