Andrzej Zieliński

- Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem


beck.jpg

Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Andrzej Zieliński

Książka zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym, które jako jeden z dwóch środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postępowania cywilnego w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej instancji oraz wzory pism procesowych. Ponadto w kolejnym 2. wydaniu publikacji uwzględniono najnowszą doktrynę, orze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

pismaprocesowesprawycywilne-2016.jpg

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Andrzej Zieliński

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów. Książka Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera około 300 wzorów pism pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 175.99 zł 199

koszty-sprawy-kpc-komentarz.jpg

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz

Kinga Flaga Gieruszyńska

Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

komentarz-praktyczny+wzory+pism.jpg

Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód

Andrzej Zieliński

Niniejsza pozycja jest w szczególności pomocna dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz osób zainteresowanych problematyką postępowania rozwodowego. Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych to pozycja o charakterze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

ksiazka+orzekanie-o-kosztach-postepowania-cywilnego.jpg

Orzekanie o kosztach postępowania cywilnego

Andrzej Zieliński

Praktyczny komentarz zawierający kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących orzekania o kosztach postępowania cywilnego na podstawie przepisów: ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.), ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623). Publikacja uwzględnia aktualny stan prawny ora

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 123.19 zł 139

sporzadzanie-srodkow-zaskarzenia.jpg

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Zieliński

Andrzej Zieliński

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnymto publikacja, która omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu cywilnym. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia. W kolejnym 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze przepisy pro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

postepowanie-cywilne-kompendium+zielinski.jpg

Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński

Andrzej Zieliński

Książka z postępowania cywilnego stanowi zaktualizowane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowanie cywilne, z uwzględnieniem zmian, orzecznictwa i poszerzeniem omawianej materii. Celem podręcznika jest przedstawienie instytucji postępowania cywilnego w aktualnym ich rozumieniu, w sposób przyst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Postepowanie-cywilne-Kompendium-Zielinski.jpg

Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński

Andrzej Zieliński

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. Skrypt Postępowanie cywilne Kompenium zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego. Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz: - zasady i przebieg postępowani

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

postepowanie-cywilne-kompendium+zielinski.jpg

Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński

Andrzej Zieliński

Książka z postępowania cywilnego stanowi zaktualizowane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowanie cywilne, z uwzględnieniem zmian, orzecznictwa i poszerzeniem omawianej materii. Celem podręcznika jest przedstawienie instytucji postępowania cywilnego w aktualnym ich rozumieniu, w sposób przyst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pismaprocesowesprawycywilne-2014.jpg

Pisma procesowe w sprawach cywilnych

Andrzej Zieliński

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów. Niniejsze opracowanie zawiera 242 wzorów pism procesowych, obejmujące zarówno procesowe, jak i materialno prawne pisma tworzone

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck