Andrzela Gawrońska Baran

- Vademecum zamawiającego z płytą CD


Vademecum zamawiającego z płytą CD

Vademecum zamawiającego z płytą CD

Vademecum specjalisty

Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udziel

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 127.09 zł 149

Elektronizacja zamówień publicznych + DVD

Elektronizacja zamówień publicznych + DVD

Rafał Duluk

Elektronizacja zamówień publicznych ciągle jest źródłem pytań i wątpliwości zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Sięgnij po ten poradnik wraz ze szkoleniem wideo, a nie zaskoczy Cię żadna zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Do książki dołączona jest także płyta DVD ze szkoleniem wideo „Oświadczenia i dokumenty po elektronizacji postępowań o zamówien

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 62.99 zł 69.9

Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Piotr Ciborski

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź jakie. Dowiedz się, co jeszcze się zmieniło. Od 1 stycznia 2019 r. dla nowo zatrudnianych pracowników zakład pracy będzie przechowywać akta pracownicze 10 lat od końca roku kalendarzowego,

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 62.99 zł 69.9

Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Anna Brzezińska

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- omawia konsekwencje dla jednostek pomocy społecznych zmian dokonanych przez tzw. „specustawę VAT”, która wprowadziła obowiązek (od 1.1.2017 r.) centralizacji rozliczeń VAT,- nawiązuj

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 127.09 zł 149

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Sebastian Bach

Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: - kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce. - najbardziej obszerna (z dostępnych na rynku wydawniczym) publikacja ze wzorami dokument

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

Andrzela Gawrońska Baran

W książce zawarto wiele przykładowych wzorów pozacenowych kryteriów oceny ofert, które mogą być wykorzystane po odpowiednim dostosowaniu do okoliczności oraz warunków planowanego zamówienia publicznego. Autorka w przystępny sposób omówiła także zmiany w przepisach pzp będące następstwem nowelizacji z 2016 r. oraz wynikające z nich konsekwencje dla zamawiających i wykonawców.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Oficyna Prawa Polskiego

Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawami i obowiązkami stron, zawiera wiele mechanizmów, które w założeniu mają dyscyplinować wykonawców i chronić szeroko rozumiany interes zamawiającego. Niewłaściwie przygotowana umowa może mieć bezpośrednie przełożenie na liczbę ofert w postępowaniu. Dlatego warto zapoznać się ze wskazówkami, jak be

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Prawo zamówień publicznych 2019 Rozporządzenia z komentarzem

Prawo zamówień publicznych 2019 Rozporządzenia z komentarzem

Andrzela Gawrońska Baran

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła głębokie zmiany, do których zamawiający i wykonawcy ciągle się dostosowują. Jest to proces, w którym kluczową rolę zaczynają odgrywać rozporządzenia wykonawcze do zmienionej ustawy. W „Prawie zamówień publicznych 2017” znajdują się teksty nowych i znowelizowanych rozporządzeń, których znajomość jest niezbędna

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 94.49 zł 129

Jak skutecznie udzielać zamówień publicznych w 2019 roku w instytucjach kultury

Jak skutecznie udzielać zamówień publicznych w 2019 roku w instytucjach kultury

Andrzela Gawrońska Baran

Książka ta zawiera praktyczne wskazówki, które ułatwią Państwu sporządzanie zamówień publicznych po dużych zmianach od 28 lipca 2016 r. Wpływają one bowiem istotnie na uprawnienia oraz obowiązki państwowych i samorządowych instytucje kultury (m.in. bibliotek, domów i ośrodków kultury, muzeów, filharmonii, teatrów, oper, kin). W sposób obszerny oraz w zasadzie największy od l

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej korzystne dla wykonawcy z komentarzem

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej korzystne dla wykonawcy z komentarzem

Andrzela Gawrońska Baran

Orzeczenia wydawane przez KIO w przeważającej większości nie są korzystne dla wykonawców składających odwołania. Z informacji dotyczącej rozpoznawania odwołań przez KIO w 2011 r. wynika, że zaledwie 25% odwołań wykonawców jest uwzględnianych przez KIO. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie orzeczeń „korzystnych” dla wykonawców. Spośród nich dokonano wyboru pona

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck