Andrzela Gawrońska Baran

- Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 130 gotowych instrukcji zarządzeń regulaminów


Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 130 gotowych instrukcji zarządzeń regulaminów

Piotr Walczak

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej książki wyd. Beck będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami związane z:- polityką rachunkowości,- kontrolą zarządczą,- zamówieniami publicznymi,- gospodark

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum dyrektora instytucji kultury

Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD Beck

Robert Barański

Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 2019 r. oraz nowe zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Z tych zmian Czytelnik dowie się o szczegółach powoływania dyrektora danej instytucji kultury

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum zamawiającego z płytą CD

Vademecum zamawiającego z płytą CD

Vademecum specjalisty

Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia, przejść przez nie i zawrzeć umowę, a także być przygotowanym na ewentualną

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Piotr Ciborski

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź jakie. Dowiedz się, co jeszcze się zmieniło. Od 1 stycznia 2019 r. dla nowo zatrudnianych pracowników zakład pracy będzie przechowywać akta pracownicze 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Zmienia się też sposób wypłaty wynagrodzeń. To nie wszystkie

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak

Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: - kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce. - najbardziej obszerna (z dostępnych na rynku wydawniczym) publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznych– aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i reg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

Andrzela Gawrońska Baran

W książce zawarto wiele przykładowych wzorów pozacenowych kryteriów oceny ofert, które mogą być wykorzystane po odpowiednim dostosowaniu do okoliczności oraz warunków planowanego zamówienia publicznego. Autorka w przystępny sposób omówiła także zmiany w przepisach pzp będące następstwem nowelizacji z 2016 r. oraz wynikające z nich konsekwencje dla zamawiających i wykonawców. Opracowanie wzbogacono o aktualne orzecznictwo polskie i europejskie oraz wybrane przykłady z przep

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD

Piotr Walczak

Płyta CD zawiera zbiór instrukcji, zarządzeń oraz innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową. - Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości - Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych- Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania - Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie- Instrukcje magazynową - Instrukcje in

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Prawo zamówień publicznych 2020 Rozporządzenia z komentarzem

Prawo zamówień publicznych 2020 Rozporządzenia z komentarzem

Andrzela Gawrońska Baran

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła głębokie zmiany, do których zamawiający i wykonawcy ciągle się dostosowują. Jest to proces, w którym kluczową rolę zaczynają odgrywać rozporządzenia wykonawcze do zmienionej ustawy. W „Prawie zamówień publicznych 2017” znajdują się teksty nowych i znowelizowanych rozporządzeń, których znajomość jest niezbędna dla każdej strony postępowania o zamówienie, a także eksperckie komentarze do każdego aktu. Au

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Oficyna Prawa Polskiego

Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawami i obowiązkami stron, zawiera wiele mechanizmów, które w założeniu mają dyscyplinować wykonawców i chronić szeroko rozumiany interes zamawiającego. Niewłaściwie przygotowana umowa może mieć bezpośrednie przełożenie na liczbę ofert w postępowaniu. Dlatego warto zapoznać się ze wskazówkami, jak bezbłędnie przygotować umowę. Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w najbliżs

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Jak skutecznie udzielać zamówień publicznych w 2020 roku w instytucjach kultury

Jak skutecznie udzielać zamówień publicznych w 2020 roku w instytucjach kultury

Andrzela Gawrońska Baran

Książka ta zawiera praktyczne wskazówki, które ułatwią Państwu sporządzanie zamówień publicznych po dużych zmianach od 28 lipca 2016 r. Wpływają one bowiem istotnie na uprawnienia oraz obowiązki państwowych i samorządowych instytucje kultury (m.in. bibliotek, domów i ośrodków kultury, muzeów, filharmonii, teatrów, oper, kin). W sposób obszerny oraz w zasadzie największy od lat zmieniły bowiem reguły przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia pub

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka