Andrzela Gawrońska Baran

- Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - 130 gotowych instrukcji zarządzeń regulaminów


Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - 130 gotowych instrukcji zarządzeń regulaminów

Piotr Walczak

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej książki wyd. Beck będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami związane z:- polityką rachunkowości,- kontrolą zarządczą,- zamówieniami publicznymi,- gospodark

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum zamawiającego z płytą CD

Vademecum zamawiającego z płytą CD

Vademecum specjalisty

Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia, przejść przez nie i zawrzeć umowę, a także być przygotowanym na ewentualną

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Vademecum specjalisty

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- omawia konsekwencje dla jednostek pomocy społecznych zmian dokonanych przez tzw. „specustawę VAT”, która wprowadziła obowiązek (od 1.1.2017 r.) centralizacji rozliczeń VAT,- nawiązuje do wydanej w dniu 22 maja 2017 r. interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej w zakresi

Wydawnictwo: C.H. Beck

Vademecum dyrektora instytucji kultury

Vademecum dyrektora instytucji kultury

Robert Barański

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem instytucją kultury , czyli opisujemy kwestie: ustalania zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury (w tym premii i dodatkowych do wynagrodzeń); współpracy z innymi instytucjami kultury (w tym współpraca międzynarodowa) – wypełnianie statutowych celów działania instytucji kultury może przyjmować formę projektów realizowanych wspólnie przez kilka jednostek. Pow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Piotr Ciborski

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź jakie. Dowiedz się, co jeszcze się zmieniło. Od 1 stycznia 2019 r. dla nowo zatrudnianych pracowników zakład pracy będzie przechowywać akta pracownicze 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Zmienia się też sposób wypłaty wynagrodzeń. To nie wszystkie

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak

Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: - kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce. - najbardziej obszerna (z dostępnych na rynku wydawniczym) publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznych– aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i reg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

Andrzela Gawrońska Baran

W książce zawarto wiele przykładowych wzorów pozacenowych kryteriów oceny ofert, które mogą być wykorzystane po odpowiednim dostosowaniu do okoliczności oraz warunków planowanego zamówienia publicznego. Autorka w przystępny sposób omówiła także zmiany w przepisach pzp będące następstwem nowelizacji z 2016 r. oraz wynikające z nich konsekwencje dla zamawiających i wykonawców. Opracowanie wzbogacono o aktualne orzecznictwo polskie i europejskie oraz wybrane przykłady z przep

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD

Piotr Walczak

Płyta CD zawiera zbiór instrukcji, zarządzeń oraz innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową. - Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości - Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych- Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania - Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie- Instrukcje magazynową - Instrukcje in

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Oficyna Prawa Polskiego

Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawami i obowiązkami stron, zawiera wiele mechanizmów, które w założeniu mają dyscyplinować wykonawców i chronić szeroko rozumiany interes zamawiającego. Niewłaściwie przygotowana umowa może mieć bezpośrednie przełożenie na liczbę ofert w postępowaniu. Dlatego warto zapoznać się ze wskazówkami, jak bezbłędnie przygotować umowę. Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w najbliżs

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Prawo zamówień publicznych 2019 Rozporządzenia z komentarzem

Prawo zamówień publicznych 2019 Rozporządzenia z komentarzem

Andrzela Gawrońska Baran

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła głębokie zmiany, do których zamawiający i wykonawcy ciągle się dostosowują. Jest to proces, w którym kluczową rolę zaczynają odgrywać rozporządzenia wykonawcze do zmienionej ustawy. W „Prawie zamówień publicznych 2017” znajdują się teksty nowych i znowelizowanych rozporządzeń, których znajomość jest niezbędna dla każdej strony postępowania o zamówienie, a także eksperckie komentarze do każdego aktu. Au

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka