Aneta Flisek

- Prawo rynku kapitałowego Twoje Prawo 2020


Prawo rynku kapitałowego Twoje Prawo

Prawo rynku kapitałowego Twoje Prawo 2020

Aneta Flisek

Poręczne, kieszonkowe wydanie Prawa rynku kapitałowego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Aneta Flisek

Stan prawny: 1 września 2018 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 25.11.2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1629) Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Wydawnictwo: C.H. Beck

Egzaminy 2020 Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 2

Egzaminy 2020 Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 2

Aneta Flisek

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, obejmuje akty prawne ogłoszone poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Stan prawny: 10 listopada 2016 r. Tom 2 książki egzaminy 2016 zawiera: Prawo upadłościowe i naprawcze Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Prawo zamówień publicznych Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej Ko

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo o adwokaturze oraz rozporządzenia

Prawo o adwokaturze oraz rozporządzenia

Aneta Flisek

Stan prawny 15.10.2012 rok. Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks drogowy Twoje prawo

Kodeks drogowy Twoje prawo

Aneta Flisek

Stan prawny 24.09.2012 rok. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Twoje Prawo adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego z wprowadzeniem

Kodeks postępowania administracyjnego z wprowadzeniem

Aneta Flisek

Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie. Księgarnia Prawnicza poleca Kodeks postępowania administracyjnego z wprowadzeniem na 2012 rok

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodek postępowania cywilnego oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z wprowadzeniem

Kodek postępowania cywilnego oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z wprowadzeniem

Aneta Flisek

Seria zaadresowana dla prawników, aplikantów. Jest to poręczne kieszonkowe wydanie aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo wykroczeń Twoje Prawo

Prawo wykroczeń Twoje Prawo

Aneta Flisek

Stan Prawny 02.01.2013 rok. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, w dużym stopniu ułatwia posługiwanie się książką i zrozumienie znaczenia aktów prawnych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem

Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem

Aneta Flisek

1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) 2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 241, poz. 2074) . . . . . . . . . 135 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji

Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji

Aneta Flisek

Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja Kodeks postępowania administracyjnego 2012 zawiera tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wprowadzającymi. Obszerny skorowidz umożliwia łatwą orientację w materiale. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck