Aneta Giedrewicz

- Zatrudnianie osób niepełnosprawnych


Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Aneta Giedrewicz

Podstawowym celem i założeniem niniejszej lekturze jest ukazanie sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia - normowanej także na płaszczyźnie prawa krajowego, na sposób i międzynarodowego. Stopień aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce odbiega wyraźnie od średniej europejskiej, co skłania do zastanowienia się nad kierunkami pożądanych zmian legislacyjnych Nie ulega wątpliwości, że jest to problematyka istotna nie tylko w wymiarze indywi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin