Aneta Sieradzka

- Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników i aptek Wzory umów i procedur


Ochrona danych osobowych w praktyce

Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników i aptek Wzory umów i procedur

Aneta Sieradzka

Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji – nazywanej Dyrektywą Fałszywkową lub FMD (Falsified Medicines Directive). Została ona uchwalona w celu zabezpieczen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych

Prawo w praktyce

Z uwagi na liczne problemy, z którymi zetknęły się podmioty stosujące rozporządzenie już w pierwszych miesiącach jego obowiązywania, dostrzeżono konieczność stworzenia opracowania, które służyć będzie pomocą szczególnie podmiotom medycznym. Stąd niniejsza propozycja, której rozdziały poświęcono analizie takich zagadnień, jak: obowiązek informacyjny placówki medycznej względem pacjentów, polityki wewnętrzne ochrony danych osobowych w podmiocie medycznym, ze szczegól

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck