Angelina Stokłosa

- Ustawa o obligacjach Komentarz


Ustawa o obligacjach Komentarz

Ustawa o obligacjach Komentarz

Angelina Stokłosa

Ustawa o obligacjach. Komentarz to opracowanie, które przybliża problemy praktyczne dotyczące m.in.: zabezpieczenia obligacji, procesu emisyjnego obligacji, zgromadzenia obligatariuszy, wykupu obligacji, instytucji prawnej banku-reprezentanta. Autorzy komentarza szczególną uwagę zwracają na nowelizację z 9.11.2018 r. wprowadzającą m.in.: obowiązkową dematerializację wszystkich obligacji emitowanych od 1.07.2019 r., rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 201.39 zł 219