Anna Barczak

- Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody Wzory z komentarzem


Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody

Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody Wzory z komentarzem

Anna Barczak

Praktyczny poradnik, dzięki któremu gminy z łatwością sporządzą najważniejsze uchwały w zakresie ochrony środowiska. Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu gminy będą mogły dopełnić swoich obowiązków prawodawczych w postaci wydawania uchwał w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Poradnik stanowi merytoryczne wsparcie dla gmin. Jego głównym zadaniem jest podniesienie świadomości legislacyjnej rad gmin w tej kwestii. Formuła poradnika ułatwia tworz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody

Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody Wzory z komentarzem

Anna Barczak

Praktyczny poradnik, dzięki któremu gminy z łatwością sporządzą najważniejsze uchwały w zakresie ochrony środowiska. Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu gminy będą mogły dopełnić swoich obowiązków prawodawczych w postaci wydawania uchwał w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Poradnik stanowi merytoryczne wsparcie dla gmin. Jego głównym zadaniem jest podniesienie świadomości legislacyjnej rad gmin w tej kwestii. Formuła poradnika ułatwia tworz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach

Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach

Anna Barczak

Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska takie jak:- ochrona przez zanieczyszczeniami, gospodarowanie odpadami, ochrona i korzystanie z zasobów biosfery,- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,- finansowe instrumenty ochrony środowiska,- udział społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska. W książce oprócz kazusów i aktualnego orzecznictwa znajdują się także rozbudowane schematy, które ilustr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 354.652ms