Anna Borysewicz

- Spółka komandytowo-akcyjna w praktyce Poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym


Spółka komandytowo akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna w praktyce Poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym

Anna Borysewicz

W książce o spółkach zamieszczono wzory przydatnych dokumentów, w tym m.in. statut spółki, uchwały wspólników, oświadczenia, protokoły, pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski. Wzory te – w wersji edytowalnej – zawarte są w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze aspekty prowadzenia dz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 137.79 zł 168

Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. z suplementem elektronicznym

Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. z suplementem elektronicznym i wzorami pism dla spółek

Anna Borysewicz

W książce kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne,- terminy zwoływania zgromadzeń,- podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń,- tryb zwoływania zgromadzeń,- przedmiot obrad zgromadzenia,- miejsce obrad,- treść protokołu zgromadzenia,- uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał,- reprezentację udziałowców

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)

Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych z suplementem elektronicznym

Anna Borysewicz

Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedstawione zasady reprezentacji w spółkach handlowych oraz cywilnych.W książce m.in.:- treść pełnomocnictwa i prokury- zasady reprezentacji przez organy i osoby upoważnione- prawa i obowiązki pełnomocnika oraz prokurenta- odpowiedzialność pełnomocnika oraz prokurenta za przekroczenie granic umocowania- zasady reprezentacji w okresie likwidacji spółki.Dodatkowo wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej w dołączonym do ksią

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK