Anna Gerecka Żołyńska

- Postępowanie Karne Dynamika Żołyńska Pohl


Postępowanie Karne Dynamika

Postępowanie Karne Dynamika Żołyńska Pohl

Anna Gerecka Żołyńska

Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezentuje wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór kazusów związanych z dynamiką postępowania karnego, tez orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, przykłady pism procesowych oraz przystępne om

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Dynamika postępowania karnego Materiały do konwersatoriów

Dynamika postępowania karnego Materiały do konwersatoriów Gerecka Żołyńska

Anna Gerecka Żołyńska

Dynamika postępowania karnego. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt II jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego, zainaugurowanego opublikowanym w roku ubiegłym zbiorem kazusów autorstwa dr Anny Gereckiej-żołyńskiej. Zeszyt II prezentuje wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór kazusów związanych z

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Dynamika procesu karnego Podręcznik do konwersatoriów

Dynamika procesu karnego Podręcznik do konwersatoriów

Hanna Paluszkiewicz

Książka adresowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego. Podręcznik obejmuje zadania praktyczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego przez studenta materiału i przygotowanie do egzaminu. Struktura każdego z rozdziałów opracowania składa się z:- krótkiej prezentacji najważniejszych zagadnień teoretycznych,- tablic pomocniczych,- kazusów, na gruncie których przygotowano pytania problemowe,-

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

DYNAMIKA PROCESU KARNEGO PODRĘCZNIK DO KONWERSATORIÓW

DYNAMIKA PROCESU KARNEGO PODRĘCZNIK DO KONWERSATORIÓW

Anna Gerecka Żołyńska

Publikacja stanowi praktyczny niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminu z postępowania karnego lub innych egzaminów zawodowych. Opracowanie zawiera:- 100 kazusów przygotowanych na podstawie rzeczywistych problemów prawnych, które pojawiły się albo w praktyce zawodowej autorów albo w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.- blisko 50 schematów,- ponad 120 definicji pojęć,- orzecznictwo oraz literaturę. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany w proce

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w polskim procesie karnym

Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w polskim procesie karnym

Anna Gerecka żołyńska

Ponieważ temat niniejszej pracy dotyczy ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, więc rozważania zostały skoncentrowane przede wszystkim wokół osoby pokrzywdzonego, dla którego proces karny jest drogą realizacji zagwarantowanych mu w ustawie uprawnień. Celem niniejszej pracy było bowiem znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak powinien przebiegać proces karny w sprawie o przestępstwo przeciwko prawom autorskim lub prawom pokrewnym, aby w pełni zrealizowany został zakres procesowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

POSTĘPOWANIE KARNE DYNAMIKA ZESZYT IV MATERIAŁY DO KONW W2

POSTĘPOWANIE KARNE DYNAMIKA ZESZYT IV MATERIAŁY DO KONW W2

Anna Gerecka Żołyńska

Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezentuje wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór kazusów związanych z dynamiką postępowania karnego, tez orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, przykłady pism procesowych oraz przystępne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Internacjonalizacja współczesnego procesu karnego w Polsce

Internacjonalizacja współczesnego procesu karnego w Polsce

Anna Gerecka Żołyńska

W świetle zgłaszanych we współczesnym świecie haseł integracyjnych na ogólnoświatowym lub regionalnym poziomie, w zasięgu których znalazł się także i polski proces karny, zainteresowanie Autorki wzbudziła kwestia oceny jego możliwości absorpcyjnych i otwarcia na przyjęcie rozwiązań wypracowanych poza systemem krajowym. Znane dotychczas opracowania poświęcone tym zagadnieniom oscylują wokół konkretnych poziomów, a więc na poziomie regionalnym i dotyczą albo prawa Rady E

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska