Anna Hernandez Połczyńska

- Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz


Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz

Anna Hernandez Połczyńska

Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi komentarz na świecie do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, który Polska ratyfikowała w 1977 r. Stanowi on zatem część polskiego porządku prawnego. Traktat ten został ratyfikowany przez 166 państw ze wszystkich kontynentów. Towarzyszy jemu jako osobny traktat międzynarodowy Protokół Fakultatywny, który

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 251.89 zł 299