Anna Hernandez Połczyńska

- Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz


Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz

Anna Hernandez Połczyńska

Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi komentarz na świecie do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, który Polska ratyfikowała w 1977 r. Stanowi on zatem część polskiego porządku prawnego. Traktat ten został ratyfikowany przez 166 państw ze wszystkich kontynentów. Towarzyszy jemu jako osobny traktat międzynarodowy Protokół Fakultatywny, który ustanawia procedury skargowe i dochodzeniowe w sprawie naruszeń praw chronionych Paktem. Opracowani

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck