Anna Kuczyńska

- Leksykon prawa karnego część ogólna


Leksykon prawa karnego część ogólna

Leksykon prawa karnego część ogólna

Paweł Daniluk

Leksykon prawa karnego – część ogólna jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego. Adresatem Leksykonu są przede wszystkim studenci prawa, dla których może on stanowić uzupełniające w stosunku do podręczników źródło wiedzy na temat instytucji części ogólnej prawa karnego materialnego. Może on być ponadto przydatny dla

Wydawnictwo: C.H. Beck

FRANCJA V REPUBLIKA I JEJ KOABITACJA (1986-1988 1993-1995 19

FRANCJA V REPUBLIKA I JEJ KOABITACJA (1986-1988 1993-1995 19

Anna Kuczyńska

Francja V Republiki i jej koabitacje (1986–1988, 1993–1995, 1997–2002). Niniejsza książka poświęcona jest systemowi politycznemu Francji V Republiki w szczególnym politycznym układzie koabitacji, w trzech jej okresach (1986–1988, 1993–1995, 1997–2002). Zawiera podsumowanie niezwykle ważnego i interesującego rozdziału w historii politycznej tego kraju, kiedy to w warunkach współistnienia Prezydenta Republiki oraz większości w Zgromadzeniu Narodowym, reprezentujących odmi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek

Rachunkowość część 1 Podręcznik technik ekonomista

Rachunkowość część 1 Podręcznik technik ekonomista

Anna Kuczyńska Cesarz

Książka w sposób praktyczny prezentuje podstawowe informacje dotyczące charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej i metod rozliczania ich działalności z wykorzystaniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencyjnych, sposobu rejestracji zmian w zasobach majątkowych i kapitałach jednostek prowadzących pełne księgi handlowe, sprawozdań finansowych i metod ich sporządzania, wyceny aktywów i pasywów

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin