Anna Reda Ciszewska

- Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz


Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Anna Reda Ciszewska

W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962), które weszły w życie 1.06.2017 r. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych. W komentarzu autorki omówiły m.in. zmiany, które dotyczą:- ogranic

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Komentarze Linia orzecznicza

Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) o związkach zawodowych. W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608), które zaczną obowiązywać z dniem 1.1.2019 r.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 352.689ms