Anna Siwkowska

- Decyzje środowiskowe opinie i uzgodnienia karta informacyjna przedsięwzięcia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe opinie i uzgodnienia karta informacyjna przedsięwzięcia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Anna Siwkowska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. W praktyce decyzja ta sprawa wiele problemów – zarówno organom, w których gestii leży jej wydanie, jak i inwestorom o nią wnioskującym. Celem publikacji jest przede wszystkim skupienie się na specyfice postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, ukazania praktycz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Proces inwestycyjno budowlany

Proces inwestycyjno budowlany dla instalacji OZE

Anna Siwkowska

Odnawialne źródła energii (czyli energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) stanowią alternatywę dla energii konwencjonalnej, opartej głównie na wykorzystaniu paliw kopalnych, przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zróżnicowania dostaw energii i zmniejszania zależności energetycznej od niepewnych i niestabilnych rynków paliw kopalnych (zwłaszcza ropy i gazu). Polska zobowiązana jest do uzysk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck