Anna Siwkowska

- Proces inwestycyjno budowlany


Proces inwestycyjno budowlany

Proces inwestycyjno budowlany

Anna Siwkowska

Odnawialne źródła energii (czyli energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) stanowią alternatywę dla energii konwencjonalnej, opartej głównie na wykorzystaniu paliw kopalnych, przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zróżnicowania dostaw energii i zmniejszania zależności energetycznej od niepewnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 113.41 zł 129

Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

Anna Siwkowska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. W praktyce decyzja ta sprawa wiele problemów – zarówno organom, w których gestii leży jej wydanie, jak i inwestorom o nią wnioskującym. Celem publikacji jest przede wsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 111.49 zł 129