Anna Wojtowicz Dawid

- Pomoc publiczna udzielana przez gminy tarcza antykryzysowa zwolnienia, ulgi, umarzania zaległości rozkładanie na raty


Pomoc publiczna udzielana przez gminy

Pomoc publiczna udzielana przez gminy tarcza antykryzysowa zwolnienia, ulgi, umarzania zaległości rozkładanie na raty

Anna Wojtowicz Dawid

W książce omówione zostały zagadnienia pomocy publicznej udzielanej przez gminy w związku z występowaniem epidemii COVID-19. W książce omówiono zagadnienia związane z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie realizowania zadań przez gminy jako jednostki sektora finansów publicznych. W tym kontekście analizie poddane zostały rodzaje pomocy publicznej oraz warunki jej udzielania, w tym m.in.: pomoc publiczna udzielana przez gminy w formie preferencji w zakresie podatków i opłat lo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska