Antoni Dębiński

- Rzymskie prawo prywatne Kompendium


Rzymskie prawo prywatne Kompendium

Rzymskie prawo prywatne Kompendium

Antoni Dębiński

Książka z rzymskiego prawa prywatnego Kompendium przystępnie i zwięźle omawia podstawowe instytucje i zasady prawa rzymskiego. Podręcznik obejmuje całość wykładanego na polskich uczelniach materiału:- zagadnienia wstępne (pojęcie, podziały, systematyka prawa rzymskiego),- zarys historii rozwoju państwa i prawa rzymskiego,- rzymskie prawo prywatne, materialne i formalne (proces cywilny, prawo osobowe, prawo rodzinne, prawo rzeczowe, zobowiązania oraz prawo spadkowe). Dla ułatwien

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo rzymskie publiczne

Prawo rzymskie publiczne Dębiński Beck

Antoni Dębiński

Książka z prawa rzymskiego publicznego wykorzystuje tradycyjny podział historii starożytnego Rzymu na cztery okresy, wyróżnione na podstawie przemian ustrojowych (królestwo, republika, pryncypat, dominat), przy równoczesnym wyodrębnieniu treści dotyczących źródeł prawa, organizacji administracji terytorialnej, wojskowości, skarbowości, religii oraz polityki karnej. Analizowane zagadnienia ilustrowane są tekstami pochodzącymi ze źródeł prawniczych, literackich i epigraficznyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze

Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze

Krzysztof Burczak

Do bogate dorobku i tradycji prawa, stworzonego w antycznym Rzymie należą paremie krótkie sentencje prawnicze, określające podstawowe zasady lub rozwiązania prawne. Ich wielką zaletą jest uniwersalność. Z jednej strony zachwycają zwięzłością, lapidarnością, z drugiej odznaczają się celnością i precyzją. Od starożytności po dzień dzisiejszy paremie znajdują zastosowanie jako gotowe instrumentarium w procesie tworzenia prawa. Są wykorzystywane w orzecznictwie sądów i t

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Leksykon tradycyjnego rzymskiego prawa prywatnego

Leksykon tradycyjnego rzymskiego prawa prywatnego

Antoni Dębiński

Leksykon prawa rzymskiego jest niezbędne dla każdego prawnika. Przedstawiane kompendium jest na polskim rynku potrzebne, tym bardziej, że ujmuje ono prawo rzymskie inaczej. Co prawda nadal dostępne są dla zainteresowanych wyczerpujące słowniki prawa rzymskiego, które ukazały się staraniem profesorów Witolda Wołodkiewicza oraz Wiesława Litewskiego, a powielenie koncepcji przez nich przyjętej nie byłoby niczym innym, jak mało twórczą tautologią. Poza zasięgiem naszych możliwo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rzymskie prawo prywatne Kompendium

Rzymskie prawo prywatne Kompendium

Antoni Dębiński

Książka w sposób przystępny i zwięzły omawia podstawowe instytucje i zasady prawa rzymskiego. Podręcznik obejmuje całość wykładanego w polskich uczelniach materiału: zagadnienia wstępne (pojęcie, podziały, systematyka prawa rzymskiego), zarys historii rozwoju państwa i prawa rzymskiego, rzymskie prawo prywatne, materialne i formalne (proces cywilny, prawo osobowe, prawo rodzinne, prawo rzeczowe, zobowiązania oraz prawo spadkowe). Dla ułatwienia w posługiwaniu się podręczniki

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze Burczak

Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze Burczak

Krzysztof Burczak

Książka obejmuje zbiór najpopularniejszych łacińskich reguł, powiedzeń i przysłów prawniczych adresowana jest przede wszystkim do studentów prawa, aplikantów i praktyków.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck