Aplikacje prawnicze

- Aplikacja adwokacka 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele


Aplikacja adwokacka 2020 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. 10 932 pytania ułożone w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Zbiór obejmuje testy z: prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa; prawa cywilne

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 188,99 zł 219

Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz

Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz 2020 Akty normatywne w pigułce stan prawny luty 2020 roku

Aneta Heliosz

Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 56 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie.Statystyki pytań egzaminacyjnych z lat 2010−2019, dzięki którym Czytelnik może sprawdzić, z których ustaw pada najwięcej pytań.W treści książki wyróżniono oraz opatrzono znakami „!” fra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 104,99 zł 119

Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych

System Oznaczeń Kodeksowych czyli jak pracować z kodeksami i pisać pisma procesowe

Aplikacje prawnicze

Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych. ASOT czyli Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych to coś więcej niż książka dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz osób spoza aplikacji przygotowujących się do prawniczych egzaminów zawodowych. Nowatorski system opracowany przez Autorki – które z powodzeniem przeszły egzamin końcowy – pozwala na ogromną oszczędność czasu, czyli przyspieszenie nauki oraz efektywne powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do oprac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja radcowska 2020 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja radcowska 2020 Pytania odpowiedzi tabele Egzamin 2020

Stepaniuk Mariusz

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. 10 908 pytań ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Zbiór obejmuje testy z: prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa; prawa cywiln

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 188,99 zł 219

Aplikacja kuratorska Egzamin wstępny na aplikację

Aplikacja kuratorska Egzamin wstępny na aplikację Aplikacja Egzamin kuratorski

Krzysztof Stasiak

Książka Aplikacja kuratorska. Egzamin wstępny na aplikację w sposób wieloaspektowy przedstawia aplikację kuratorską, dlatego będzie wsparciem dla osób, które prowadzą nabór i wybierają kandydata do zatrudnienia na stanowisko aplikanta kuratorskiego oraz dla osób, które podejmują decyzje kadrowe dotyczące aplikanta, czy też które organizują i nadzorują przebieg aplikacji. Również aplikant kuratorski znajdzie w niej odpowiedzi na wiele nurtujących go pytań, gdyż zostały

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności projekty

Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności projekty

Przemysław Biernacki

Opracowanie jest jedyną pozycją na rynku skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa się z trzech części pisemnych i przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. Pierwsza i druga część egzaminu notarialnego polegają na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0

Aplikacja komornicza 2020 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja komornicza 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Pytania ułożone w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Zbiór obejmuje testy z: prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa; prawa cywilnego; pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 193,41 zł 229

Prawo gospodarcze i spółek

Prawo gospodarcze i spółek

Joanna Ablewicz

Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach do egzaminów na aplikacje prawnicze jak i w trakcie ich trwania. W książce Prawo gospodarcze i spółek materiał ujęty jest w sposób przejrzysty i hasłowy. Tekst składa się ze zwięzłych opisów, czytelnych wykresów i tabel. Szczególną uwagę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja notarialna egzamin 2020 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja notarialna 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Pytania ułożone w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem. Zbiór obejmuje testy z: prawa cywilnego; prawa handlowego, gospodarczego i podatkowego; praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 188,99 zł 219

Aplikacja od ogółu do szczegółu ustawy dodatkowe

Aplikacja od ogółu do szczegółu Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną

Aneta Heliosz

Niniejsze opracowanie to:streszczenie podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą i notarialną,pozycja adresowana przede wszystkim do absolwentów prawa, osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego, jak również dla prawników, którzy poszukując pracy, przystępują do konkursów, np. na asystenta sędziego, "wyciągnięcie przed nawias" najważniejs

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 88,19 zł 99