Aplikacje prawnicze

- Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów


Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka

W treści podręcznika z prawa gospodarczego znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak również te które koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem kontraktowym w ogólności i dotyczące konkretnych postaci stosunków zobowiązaniowych. Praktyka obrotu gospodarczego uczy, że zbyt często analizując konkretną umowę posługujemy się w zasadzie wyłącznie przepisami j

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz

Aplikacja od ogółu do szczegółu 2019 Heliosz

Aneta Heliosz

Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z ok. 60 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie. Nowością w tym wydaniu są zamieszczone statystyki pytań egzaminacyjnych z lat 2010−2018, dzięki którym Czytelnik może sprawdzić, z których ustaw pada najwięcej pytań. Ponadto w treści k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności projekty

Egzamin notarialny 2019 Akty notarialne i inne czynności projekty

Przemysław Biernacki

Opracowanie jest jedyną pozycją na rynku skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa się z trzech części pisemnych i przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. Pierwsza i druga część egzaminu notarialnego polegają na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja radcowska 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja radcowska Pytania odpowiedzi tabele Egzamin 2019

Stepaniuk Mariusz

Egzaminu wstępny na aplikację radcowską w 2019 roku. Zestaw szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu na aplikację adwokacką– wraz z podstawą prawną i właściwa odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób opanowywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja sędziowska i prokuratorska Testy, kazusy, wskazówki

Aplikacja sędziowska i prokuratorska Testy kazusy wskazówki Egzamin 2019

Paulina Jabłońska

Główny nacisk opracowania jest położony na wskazanie tego, czym zdaniem Autorki warto kierować się w nauce do obu etapów konkursu, zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie i zaproponowanie pewnej metodyki pracy, przydatnej również w trakcie samego rozwiązywania testów i sporządzania pracy pisemnej. Wychodząc z tego założenia w niniejszym opracowaniu znajdą Państwo również zadania konkursowe z dotychczasowych naborów – stanowią one bowiem punkt wyjścia, którym należy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja kuratorska Egzamin wstępny na aplikację

Aplikacja kuratorska Egzamin wstępny na aplikację Aplikacja Egzamin kuratorski 2019

Krzysztof Stasiak

Książka Aplikacja kuratorska. Egzamin wstępny na aplikację w sposób wieloaspektowy przedstawia aplikację kuratorską, dlatego będzie wsparciem dla osób, które prowadzą nabór i wybierają kandydata do zatrudnienia na stanowisko aplikanta kuratorskiego oraz dla osób, które podejmują decyzje kadrowe dotyczące aplikanta, czy też które organizują i nadzorują przebieg aplikacji. Również aplikant kuratorski znajdzie w niej odpowiedzi na wiele nurtujących go pytań, gdyż zostały

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzaminy na aplikacje 2019 radcowska i adwokacka Tom 2

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka 2019 Tom 2 Egzaminy na aplikacje w 2019 roku

Teksty ustaw Aplikacje

Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka w 2019 roku. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.1.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 357, poz. 771, poz. 1467, poz. 1577, poz. 1608, poz. 2192, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2227, poz. 2244, poz. 2340; 1.2.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 398; 1.5.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2077. Tom 2 zawiera:- Kodeks karny- Kodeks postępowania karnego- Kodeks wykroczeń- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia- Kodeks karny skarbowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzaminy na aplikacje 2019 radcowska i adwokacka Tom 1

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka 2019 Tom 1 Egzaminy na aplikacje w 2019 roku

Teksty ustaw Aplikacje

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka 2019 książka obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.1.2019 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 1509, Dz.U. z 2018 r. poz. 770, poz. 771, poz. 1467, poz. 2243, poz. 2244; 1.2.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 398; 13.2.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 352; 1.3.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2244; 1.4.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2219; 21.4.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 756. Tom 1 zawiera:- Kodeks cywilny- Kodeks postępowania cywilnego- Praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kazusy cywilne część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki

Kazusy cywilne część ogólna prawo rzeczowe zobowiązania i spadki

Olga Maria Piaskowska

Kazusy z prawa cywilnego zostały przewidziane jako podręcznik dla aplikantów i studentów, z którego – opierając się na opisanych przypadkach (o różnym stopniu trudności) – mogą oni nabyć i utrwalić wiedzę z tej dziedziny prawa. Prawo cywilne w ujęciu niniejszego zbioru obejmuje przede wszystkim regulację przewidzianą w Kodeksie cywilnym. W przypadku niektórych kazusów zawarte jest odwołanie do nieobowiązującego już stanu prawnego (gdy jest on istotny dla przedstawianej

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja notarialna egzamin 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja notarialna Pytania odpowiedzi tabele Egzamin 2019

Mariusz Stepaniuk

Książka stworzona została w celu ułatwienia kandydatom na aplikację notarialną nauki do egzaminu. Jest to również książka, do której sięgać mogą aplikanci chcący przypomnieć sobie treść poszczególnych ustaw w trakcie nauki na aplikacji notarialnej. Warto podkreślić, iż forma jest rzadkością na polskim rynku wydawnictw prawniczych, zawiera ona bowiem testy przeznaczone do nauki, dopiero w dalszej kolejności zaś do sprawdzania wiedzy. Dostępne na rynku pozycje przeznaczo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 359.438ms