Aplikacje prawnicze

- Aplikacja radcowska 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele


Aplikacja radcowska 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja radcowska 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Stepaniuk Mariusz

Egzaminu wstępny na aplikację radcowską w 2020 roku. Zestaw szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu na aplikację adwokacką– wraz z podstawą prawną i właściwa odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób opanowywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Aplikacja komornicza 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja komornicza 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą w 2020 roku. Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:- Pomoże zdać egzamin na aplikację,- Utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,- zawiera pytania, które padły na egzam

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Aplikacja adwokacka 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja adwokacka 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Zestaw szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu na aplikację adwokacką– wraz z podstawą prawną i właściwa odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób opanowywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postępów w nauce. Po raz pierwszy do książki została doł

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Aplikacja notarialna egzamin 2019 Pytania odpowiedzi tabele

Aplikacja notarialna 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk

Książka stworzona została w celu ułatwienia kandydatom na aplikację notarialną nauki do egzaminu. Jest to również książka, do której sięgać mogą aplikanci chcący przypomnieć sobie treść poszczególnych ustaw w trakcie nauki na aplikacji notarialnej. Warto podkreślić, iż forma jest rzadkością na polskim rynku wydawnictw prawniczych, zawiera ona bowiem testy przeznaczone do nauki, dopiero w dalszej kolejności zaś do sprawdzania wiedzy. Dostępne na rynku pozycje przeznaczo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo cywilne część ogólna prawo rzeczowe i zobowiązania

Prawo cywilne część ogólna prawo rzeczowe i zobowiązania

Katarzyna Czajkowska Matosiuk

Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe. Masz przed sobą publikację, dzięki której błyskawicznie przyswoisz, ugruntujesz i sprawdzisz swoją wiedzę! Zawarty w opracowaniu materiał ujęty jest w sposób przejrzysty i hasłowy. Tekst składa się ze zwięzłych opisów, czytelnych wykresów i tabel. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie najczęściej poruszane na egzaminach. Pod każdym zagadnieniem znajdują się autentyczne pytania z egzaminów

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 127.19 zł 139

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Marcin Derlacz

Od 2009 r. regularnie na egzaminach zawodowych z części prawa cywilnego pojawia się zadanie mające na celu sporządzenie apelacji na podstawie dostępnych akt sprawy, w tym wyroku sądu I instancji. Publikacja skonstruowana została podobnie, bowiem w części praktycznej znajduje się wyrok sądu I instancji, wzór apelacji wraz z uzasadnieniem, a następnie komentarz. Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach mają na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 90.94 zł 99

Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich

Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne

Kamil Gorzelnik

Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Książka jest skierowana do szerokiego grona Czytelników: aplikantów radcowskich, aplikantów adwokackich oraz osób, które przygotowują się do egzaminów zawodowych. Każdy kazus zawiera praktyczne zagadnienie, z którym aplikant może si

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo cywilne Spadki Kazusy

Prawo cywilne Spadki Kazusy Zbiór sześćdziesięciu kazusów z zakresu prawa spadkowego

Zając Agata

Książka stanowi zbiór około sześćdziesięciu kazusów z zakresu prawa spadkowego. Zawiera opisy stanów faktycznych wraz z proponowanymi rozwiązaniami i wyczerpującym komentarzem. W opracowaniu omówiono zagadnienia odnoszące się do tematyki dziedziczenia ustawowego i testamentowego, takie jak: - powołanie spadkobiercy, - zapis, - instytucja zachowku, - poświadczenie dziedziczenia, - odpowiedzialność za długi spadkowe, - zapis windykacyjny. W trzecim wydaniu uwzględniono najnowsz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Aplikacja kuratorska Egzamin wstępny na aplikację

Aplikacja kuratorska Egzamin wstępny na aplikację Aplikacja Egzamin kuratorski 2019

Krzysztof Stasiak

Książka Aplikacja kuratorska. Egzamin wstępny na aplikację w sposób wieloaspektowy przedstawia aplikację kuratorską, dlatego będzie wsparciem dla osób, które prowadzą nabór i wybierają kandydata do zatrudnienia na stanowisko aplikanta kuratorskiego oraz dla osób, które podejmują decyzje kadrowe dotyczące aplikanta, czy też które organizują i nadzorują przebieg aplikacji. Również aplikant kuratorski znajdzie w niej odpowiedzi na wiele nurtujących go pytań, gdyż zostały

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Marcin Derlacz

Publikacja stanowi kontynuację serii „Wzorów pozwów na przykładach i wzorach” zawierającej zarówno teoretyczne jak i praktyczne wskazówki formułowania pozwów w sprawach cywilnych. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie konstruowania pozwów w sprawach cywilnych. Z tego też względu, na publikację składają się dwie części – opisowa i wzory z komentarzami. W pierwszej części autorzy zawarli wskazówki dotyczące formalnych wymogów sporządzania pozwów. Maj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck