Arkadiusz Sobczyk

- Kodeks pracy Komentarz Sobczyk


Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.Najbardziej aktualny stan prawny na 2018 rok.Komentarz do kodeksu pracy zawiera omówienie zmian wynikających

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy! Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Komentarz

Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Komentarz

Jakub Cebula

Komentarz stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej prawa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przepisów regulujących stosunki Państwa oraz tego Kościoła. Komentarz zawiera omówienie następujących aktów prawnych:ustawy z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,Zasadniczego Prawa Wewnętrznego,Regulaminu Parafialnego,Regulaminu Diecezjalnego,Przepisów Dyscyplinarnych,Pragmatyki służbowej.Cele

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Terminowe umowy o pracę

Terminowe umowy o pracę

Mędrala Małgorzata

Książka stanowi piewsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących terminowych umów o pracę zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym.Autorzy - wśród nich pracownicy wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz doświadczeni praktycy - szczegółowo prezentują poszczególne rodzaje umów terminowych, w tym:- o pracę na zastępstwo,- na okres próbny,- sezonowych,- na okres kadencji.W książce przedstawiono analizę nowych przepisów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

System prawa pracy

System prawa pracy

Baran Krzysztof Wojciech

Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień: - pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy, - przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa, - podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy, - ewolucji i rozwoju prawa pracy - funkcji i właściwości prawa pracy, - charakteru norm

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kodeks pracy Komentarz 2019

Kodeks pracy Komentarz 2019

Arkadiusz Sobczyk

Książka napisana przejrzystym językiem, które będzie doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważnieszych aktów wykonawczych do KP, a także analizę najnowszego orzecznictwa z tej tematyki oraz poglądów doktryny. Komentarz sczegółowo objaśnia:- prawa i obowiazki pracowników oraz pracodawców,- stosunek pracy,- wynagrodzenia,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck