Arkadiusz Szyszkowski

- Vademecum zamawiającego z płytą CD


Vademecum zamawiającego z płytą CD

Vademecum zamawiającego z płytą CD

Vademecum specjalisty

Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia, przejść przez nie i zawrzeć umowę, a także być przygotowanym na ewentualną

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Słownik zamówień publicznych

Słownik zamówień publicznych

Elżbieta Cierlica

Kompleksowe ujęcie Prawa zamówień publicznych w 166 hasłach. Wygodnie, merytorycznie i w zgodzie z najnowszymi przepisami (w oparciu o tekst ujednolicony Pzp z 24 sierpnia 2017 r.)! Wybitni eksperci w sposób jasny i praktyczny wyjaśniają najbardziej zawiłe kwestie związane z zamówieniami publicznymi.Aktualne Prawo zamówień publicznych w 166 hasłach. Słownik zamówień publicznych to pierwsza na rynku książka stworzona w oparciu o najnowszy stan prawny (obejmuje tekst ujednolicony

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Prawo zamówień publicznych Komentarz dla praktyków

Prawo zamówień publicznych Komentarz dla praktyków

Arkadiusz Szyszkowski

Uwaga – zmiany w przepisach! Komentarz omawiający aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące prawa zamówień publicznych, w którym Autorzy – eksperci z dziedziny prawa zamówień publicznych krok po kroku wyjaśniają najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in.: trybów udzielania zamówień, wyboru najkorzystniejszej oferty, dokumentowania postępowań, umów w sprawach zamówień publicznych, środków ochrony prawnej oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy. Trzecie wy

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK