Artur Klawenek

- Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 + płyta CD nowelizacja karty nauczyciela


Wynagrodzenia w oświacie

Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 + płyta CD nowelizacja karty nauczyciela

Artur Klawenek

Książka zawiera jedyne na rynku, kompleksowe oraz praktyczne omówienie systemu wynagradzania nauczycieli. W publikacji uwzględniono i omówiono wszystkie ostatnie zmiany dokonane w ustawie – Karta Nauczyciela i w aktach wykonawczych, w tym także ostatnią nowelizację z 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287), która wchodzi w życie 1 września 2019 r. Książka zawiera wiele przykładów prezentowanych na tle orzecznictwa. Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo kom

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wynagrodzenia w oświacie 2019 Komentarz

Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 + płyta CD

Artur Klawenek

Osoby odpowiedzialne za płace w oświacie niejednokrotnie muszą rozwiązywać nietypowe problemy wykraczające poza ustalone schematy i wzory rozliczeń. Wątpliwości interpretacyjne są tym większe, że opinie wyrażane przez organy i instytucje, niejednokrotnie się różnią, a także odstają od stosowanej od lat praktyki. Wydawnictwo C.H.Beck wydało publikację, w której autor wywodzący się z MEN prezentuje zgodnie z obowiązującymi przepisami jednoznaczne stanowisko w sprawach zwi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Płace w oświacie

Płace w oświacie

Artur Klawenek

Wraz z początkiem 2009 rok opublikowana została kolejna nowelizacja KN. Dużej zmianie uległy zasady naliczania wynagrodzeń. Wprowadzony został obowiązek wyrównywania wraz z końcem roku płac do wartości średnich, zaplanowano także podwyżki wynagrodzeń. Na organ prowadzący został z kolei nałożony obowiązek rozliczania się z ustalanych przez siebie wynagrodzeń. Publikacja zawiera komentarz do wszystkich wprowadzonych zmian oraz teksty jednolite niezbędnych aktów prawnych. Za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wynagrodzenia w oświacie 2019 Komentarz

Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 + płyta CD

Klawenek Artur

Przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy. Do książki dołączona została płyta CD, na której zamieszczone zostały w wersji elektronicznej akty prawne oraz wzory dokumentów, przydatne przy naliczaniu wynagrodzeń. Dzięki publikacji zyskają Państwo także dostęp online do stale aktualizowanych informacji, umożliwiających poprawne kształtowanie płac nauczycielskich. Książka zawiera obszerny komentarz opisujący: - system wynagradzania nauczycieli; - kompetencje administracji rz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck