Artur Klawenek

- Wynagrodzenia w oświacie


wynagrodzenia-w-oswiacie-2011-beck.jpg

Wynagrodzenia w oświacie

Artur Klawenek

Wynagrodzenia w oświacie to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego założenia o potrzebie zdecentralizowania kluczowych zadań publicznych (oświata) i przekazania części z nich w ręce środowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 122.32 zł 139

BEKW-4942x.jpg

Płace w oświacie

Artur Klawenek

Wraz z początkiem 2009 rok opublikowana została kolejna nowelizacja KN. Dużej zmianie uległy zasady naliczania wynagrodzeń. Wprowadzony został obowiązek wyrównywania wraz z końcem roku płac do wartości średnich, zaplanowano także podwyżki wynagrodzeń. Na organ prowadzący został z kolei nałożony obowiązek rozliczania się z ustalanych przez siebie wynagrodzeń. Publikacja zawier

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck