Artur Olszewski

- Finansowanie zadań oświatowych Komentarz


Prawo Oświatowe

Finansowanie zadań oświatowych Komentarz

Mateusz Pilich

W komentarzu autorzy omówili istotne zagadnienia dotyczące dotowania polskiej oświaty – zarówno publicznej, jak i niepublicznej, w tym: utrzymanie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek ze środków publicznych, finansowanie nieodpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, wsparcie z budżetu państwa lokalnych i regionalnych programów edukacyjnych oraz pomocy socjalnej i motywacyjnej dla uczniów. Czytelnik znajdzie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 110,56 zł 149

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz

Artur Olszewski

W komentarzu do ustawy o opiece nad dziećmi szczegółowo omówiono następujące regulacje: zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki oraz sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. Autor komentarza uwzględnił ponadto zmiany dotyczące: możliwości składania wniosków za pomocą systemu teleinformatycznego przez podmioty zamierzając

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Mateusz Pilich

Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. W publikacji obszernie ukazano najnowszą reformę oświaty, w tym zmiany dotyczące:- struktury polskiego szkolnictwa,- tworzenia zespołów szkół lub placówek,- procedury likwidacji (przekształcenia) szkoły publicznej prowadzonej przez

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska