Błażej Kmieciak

- Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psychicznego


Regulacje prawne

Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psychicznego

Błażej Kmieciak

Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia psychicznego. Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia psychicznego, w tym m.in.: przymus w psychiatrii: podjęcie działań terapeutycznych, użycie wobec pacjenta siły, przyjęcie go do szpitala bez jego zgody; udział osoby specjalizującej się w poradnictwie prawnym w kontaktach z pacjentami; rolę i zadania profesjonalnych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska