Banaszak Bogusław

- Prawo konstytucyjne Banaszak


ksiazka-o-prawie-konstytucyjnym-banaszak.jpg

Prawo konstytucyjne Banaszak

Banaszak Bogusław

Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustroju państwa,relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP,status jednostki w państwie,prawa wyborczego,kompetencji organów państwowych.Ósme wydanie uwzględnia zmiany ustawowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.29 zł 99

kodeks-wyborczy-komentarz-banaszak.jpg

Kodeks wyborczy komentarz Banaszak

Banaszak Bogusław

Komentarz do ustawy z 5.1.2011 r. Kodeks wyborczy autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień omawianej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny, włącznie ze zmianami. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny Komentarz p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 228.89 zł 289

prawokonstytucyjnedemokratycznych.jpg

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych

Banaszak Bogusław

Treścią książki jest analiza instytucji ustrojowych współczesnych państw demokratycznych. Autor dokonał klasyfikacji badanych konstrukcji ustrojowych w oparciu o ugruntowane kryteria doktryny prawa oraz konstytucje i akty prawne charakterystyczne dla określonego modelu ustroju demokratycznego. Modele te są ilustrowane przykładami państw z różnych regionów i różnych kultur prawnych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

KonstytucjaRP2012Komentarze.jpg

Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka

Banaszak Bogusław

Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego znawcy przedmiotu oraz twórcę wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, Czytelnik ma możliwość zapoznania się ze szczegółowym omówieniem wszystkich przepisów ustawy zasadni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

prawokonstytucyjnebanaszak.jpg

Prawo konstytucyjne Studia prawnicze

Banaszak Bogusław

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawno porównawcze. Książka Prawo konstytucyjne przedstawia całość problematyki prawa konstytucyjnego, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacja norm konstytucyjnych. Za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Konstytucjarzeczypospolitejpolskiej.jpg

Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka

Banaszak Bogusław

Komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego znawcy przedmiotu oraz twórcę wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, Czytelnik ma możliwość z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

prawokonstytucyjnebanaszak.jpg

Prawo konstytucyjne Banaszak

Banaszak Bogusław

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawno porównawcze. Książka Prawo konstytucyjne przedstawia całość problematyki prawa konstytucyjnego, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacja norm konstytucyjnych. Za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-1107-5x_1.jpg

Prawo konstytucyjne

Banaszak Bogusław

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawno porównawcze. Książka Prawo konstytucyjne przedstawia całość problematyki prawa konstytucyjnego, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacja norm konstytucyjnych. Za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-55072x.jpg

Niemiecko - polski słownik prawa i gospodarki

Banaszak Bogusław

Niemiecko-polski słownik prawa i gospodarki to: * ponad 40.000 haseł z zakresu prawa i ekonomii z obszaru niemieckojęzycznego (Niemcy, Austria, Szwajcaria); * dokładne wskazania na przepisy aktów prawnych, w których hasła występują lub występowały; * liczne objaśnienia mniej znanych terminów prawniczych i ekonomicznych; * tłumaczenia zwrotów angielskich, które na trwałe weszły do

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck