Banaszak Bogusław

- Kodeks wyborczy komentarz Banaszak


Kodeks wyborczy komentarz Banaszak

Kodeks wyborczy komentarz Banaszak

Banaszak Bogusław

Komentarz do ustawy z 5.1.2011 r. Kodeks wyborczy autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień omawianej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny, włącznie ze zmianami. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny Komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad przeprowadzania wyborów do Sejmu, Se

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo konstytucyjne Banaszak

Prawo konstytucyjne Banaszak

Banaszak Bogusław

Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustroju państwa,relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP,status jednostki w państwie,prawa wyborczego,kompetencji organów państwowych.Ósme wydanie uwzględnia zmiany ustawowe po ukazaniu się poprzedniego wydania.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych

Banaszak Bogusław

Treścią książki jest analiza instytucji ustrojowych współczesnych państw demokratycznych. Autor dokonał klasyfikacji badanych konstrukcji ustrojowych w oparciu o ugruntowane kryteria doktryny prawa oraz konstytucje i akty prawne charakterystyczne dla określonego modelu ustroju demokratycznego. Modele te są ilustrowane przykładami państw z różnych regionów i różnych kultur prawnych, w których występują omawiane instytucje. Przystępna forma przybliża Czytelnikowi bogactwo roz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka

Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka

Banaszak Bogusław

Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego znawcy przedmiotu oraz twórcę wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, Czytelnik ma możliwość zapoznania się ze szczegółowym omówieniem wszystkich przepisów ustawy zasadniczej, jak również z bogatym orzecznictwem sądowym dotyczącym Konstytucji; z literaturą w przedm

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo konstytucyjne Studia prawnicze

Prawo konstytucyjne Studia prawnicze

Banaszak Bogusław

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawno porównawcze. Książka Prawo konstytucyjne przedstawia całość problematyki prawa konstytucyjnego, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacja norm konstytucyjnych. Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: konstytucyjnych zasad ustroju państwa, relacji pomiędzy prawem

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka

Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka

Banaszak Bogusław

Komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego znawcy przedmiotu oraz twórcę wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, Czytelnik ma możliwość zapoznania się: ze szczegółowym omówieniem wszystkich przepisów ustawy zasadniczej, jak rów

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo konstytucyjne Banaszak

Prawo konstytucyjne Banaszak

Banaszak Bogusław

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawno porównawcze. Książka Prawo konstytucyjne przedstawia całość problematyki prawa konstytucyjnego, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacja norm konstytucyjnych. Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: - konstytucyjnych zasad ustroju państwa, - relacji pomiędzy pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne

Banaszak Bogusław

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawno porównawcze. Książka Prawo konstytucyjne przedstawia całość problematyki prawa konstytucyjnego, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacja norm konstytucyjnych. Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: konstytucyjnych zasad ustroju państwa, relacji pomiędzy prawem

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Niemiecko - polski słownik prawa i gospodarki

Niemiecko - polski słownik prawa i gospodarki

Banaszak Bogusław

Niemiecko-polski słownik prawa i gospodarki to: * ponad 40.000 haseł z zakresu prawa i ekonomii z obszaru niemieckojęzycznego (Niemcy, Austria, Szwajcaria); * dokładne wskazania na przepisy aktów prawnych, w których hasła występują lub występowały; * liczne objaśnienia mniej znanych terminów prawniczych i ekonomicznych; * tłumaczenia zwrotów angielskich, które na trwałe weszły do niemieckiego języka prawnego i prawniczego. Niniejszy słownik stanowi doskonałe narzędzie pracy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck