Barankiewicz Tomasz

- Podręcznik urzędnika stanu cywilnego Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego Tom 1


Prawo o aktach stanu cywilnego i inne przepisy dla USC

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego Tom 1

Barankiewicz Tomasz

Podręcznik jest pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz prawa administracyjnego. Jest to pierwszy podręcznik omawiający zagadnienia ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego zawierający odniesienie do wielu dziedzin prawa, w tym np. prawa urzędniczego pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego, sięgający w dużym stopniu do bogatej literatury przedmiotu i orzecznictwa. Pozycja zawiera kompleksowe i pełne omó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck