Barbara Gierusz

- Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Gierusz najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości


Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Gierusz

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Gierusz najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości

Barbara Gierusz

Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. Część pierwsza przeznaczona jest dla osób studiujących rachunkowość po raz pierwszy – wprowadza w sam przedmiot (zakres) rachunkowości, omawia fundamentalne zasady księgowości, zapoznaje z podstawowymi zasadami ewidencji księgowej. W części drugiej omówiono wybrane problemy rachunkowości jednostek gospodarczych. Zalety Podręcznika wyróżni

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania

Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania Gierusz

Barbara Gierusz

Zbiór zadań jest uzupełnieniem do Podręcznika samodzielnej nauki księgowania autorstwa dr hab. Barbary Gierusz, prof. UG. Autorka proponuje tu wykorzystanie umiejętności nabytych w trakcie pracy z podręcznikiem oraz możliwość ich praktycznego zastosowania podczas rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości. I. Klasyfikacja zasobów II. Klasyfikacja źródeł finansowaniaIII. Bilans IV. Operacje gospodarcze V. Podział i ćwiczenie kont. VI. Funkcjonowanie kont wynikowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania

Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania Gierusz ODDK

Barbara Gierusz

W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania. dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG doświadczony dydaktyk wykładowca w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, autorka cenionych podręczników i innych opracowań, ułatwiających poznanie i zrozumienie zasad ewidencji księgowej.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych zbiór zadań

Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych zbiór zadań Gierusz ODDK

Barbara Gierusz

Przygotowany przez doświadczonych dydaktyków zbiór zadań zawiera wybrane problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie. Treść poszczególnych zadań powiązana została z praktyką księgową i uwzględnia zawarte w prawie bilansowym zasady wyceny, ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej. W zbiorze znalazły się również schematy kont oraz zestawienia pomocnicze, ułatwiające przeprowadzanie obliczeń i wpisywanie rozwi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania

Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania

Barbara Gierusz

W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania. dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG doświadczony dydaktyk wykładowca w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, autorka cenionych podręczników i innych opracowań, ułatwiających poznanie i zrozumienie zasad ewidencji księgowej

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Gierusz

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Gierusz

Barbara Gierusz

Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości. Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. Część pierwsza przeznaczona jest dla osób studiujących rachunkowość po raz pierwszy – wprowadza w sam przedmiot (zakres) rachunkowości, omawia fundamentalne zasady księgowości, zapoznaje z podstawowymi zasadami ewidencji księgowej. W części drugiej omówiono wybrane problemy rachunkow

Wydawnictwo: ODDK

PODRĘCZNIK SAMODZIELNEJ NAUKI KSIĘGOWANIA

PODRĘCZNIK SAMODZIELNEJ NAUKI KSIĘGOWANIA

Barbara Gierusz

Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości. Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. Część pierwsza przeznaczona jest dla osób studiujących rachunkowość po raz pierwszy – wprowadza w sam przedmiot (zakres) rachunkowości, omawia fundamentalne zasady księgowości, zapoznaje z podstawowymi zasadami ewidencji księgowej. W części drugiej omówiono wybrane problemy rachunkow

Wydawnictwo: ODDK

Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych

Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych

Barbara Gierusz

Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK