Barbara Jackiewicz

- Dokumentacja sanitarna mała gastronomia


DOKUMENTACJA-SANITARNA-GASTRONOMIA.jpg

Dokumentacja sanitarna mała gastronomia

Barbara Jackiewicz

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

DOKUMENTACJA-SANITARNA-SKLEP.jpg

DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

Barbara Jackiewicz

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP). Dokumentacja sanitarna we

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

SANITARNE-DOKUMENTY-GMP.jpg

DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI

Barbara Jackiewicz

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplememntem elektronicznym). Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

piekrania-dokumentacja-sanitarna-dla-piekarni.jpg

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjne GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP - Piekarnia

Barbara Jackiewicz

Każda piekarnia, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, póz. 634 z późn. zm.), obowiązana jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Przygotowana dokumentacja zawiera instrukcje Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Dobrych Praktyk Higienicznych stosowane w piekarni oraz formularze

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

SANITARNE-DOKUMENTY-GMP-ODDK.jpg

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)

Barbara Jackiewicz

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP). Przygotowana dokumenta

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

cd-sklep-spozywczy-haccp.jpg

WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP SKLEP SPOŻYWCZY CD

Barbara Jackiewicz

Od 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Elektroniczna wersja Wzorcowej dokumentacji HACCP opracowana przez specjalistę ds. nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służy do udokumentowania funkcjonowania w sklepie systemu HACCP. Zawiera gotowe instrukcje, formularze, opisy produktów, arkusze zagrożeń i kryt

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

zywienie-dzieci-przedszkole.jpg

ŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU /Z E-SUPLEMENTEM CD/

Barbara Jackiewicz

Poradnik realizacji racjonalnego żywienia dzieci w wieku 4–6 lat z przykładami jadłospisów i oceną sposobu żywienia (z suplementem elektronicznym). Człowiek, chcąc zachować pełnię zdrowia, musi się racjonalnie odżywiać, musi umieć też zestawić w posiłku poszczególne produkty w taki sposób, aby jego organizm na każdym etapie życia został zasilony odpowiednimi składnikami

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

haccp-sklep-spozywczy-poradnik.jpg

PORADNIK OPRACOWANIA I WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP SKLEP SPOŻYW

Barbara Jackiewicz

Od dnia 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Warunkiem wstępnym do opracowania i wdrażania zasad systemu HACCP są zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP/GHP, które zostały omówione w Poradniku opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP z przykładowo wypełnioną doku

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

haccp-bar-szybkiej-obslugi.jpg

WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP BAR GASTRONOMICZNY SZYBKIEJ OBSŁ

Barbara Jackiewicz

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych a także ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także bary gastronomicznej szybkiej obsługi, muszą opracować, wykonywać i utrzymywać procedury zgodne z zasadami systemu HACCP, a także przechowywać i archiwizować dokumentację potwierdzaj

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

HACCP-KSIAZKA-ODDK-HURTOWNIA.jpg

WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP HURTOWNIA OGÓLNOSPOŻYWCZA

Barbara Jackiewicz

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także hurtownie ogólnospożywcze, są zobowiązane do tego, aby opracować i stosować procedury zgodne z zasadami systemu HACCP, muszą również przechowywać i archiwizować dokumentację potwierdzając

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK