Barbara Jackiewicz

- Wzorcowa dokumentacja HACCP sklep spożywczy wersja elektroniczna MS Word na CD


WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP SKLEP SPOŻYWCZY CD

Wzorcowa dokumentacja HACCP sklep spożywczy wersja elektroniczna MS Word na CD

Barbara Jackiewicz

Od 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Elektroniczna wersja Wzorcowej dokumentacji HACCP opracowana przez specjalistę ds. nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służy do udokumentowania funkcjonowania w sklepie systemu HACCP. Zawiera gotowe instrukcje, formularze, opisy produktów, arkusze zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych. Dokumentacja przeznaczona do bezpośredniego wykorzystania lub dostos

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia

Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia

Barbara Jackiewicz

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, które jest aktem nadrzędnym stosowanym bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kierujący zakładem ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Autorka – specjalista Państwowej Inspekcji Sanitarnej do spraw nadzoru nad żywnością w sposób przystępny, na pod

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

PORADNIK OPRACOWANIA I WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP SKLEP SPOŻYW

Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP sklep spożywczy

Barbara Jackiewicz

Od dnia 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Warunkiem wstępnym do opracowania i wdrażania zasad systemu HACCP są zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP/GHP, które zostały omówione w Poradniku opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP z przykładowo wypełnioną dokumentacją. Sklep spożywczy, B. Jackiewicz, wyd. ODDK

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP BAR GASTRONOMICZNY SZYBKIEJ OBSŁ

Wzorcowa dokumentacja HACCP Bar gastronomiczny szybkiej obsługi

Barbara Jackiewicz

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych a także ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także bary gastronomicznej szybkiej obsługi, muszą opracować, wykonywać i utrzymywać procedury zgodne z zasadami systemu HACCP, a także przechowywać i archiwizować dokumentację potwierdzającą wdrażanie systemu. Dokumentacja zawiera opis poszczególnych grup potraw, schemat postęp

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wzorcowa dokumentacja HACCP gastronomia

Wzorcowa dokumentacja HACCP gastronomia

Barbara Jackiewicz

Kierujący zakładem gastronomicznym ma obowiązek wdrożyć, stosować oraz dokumentować zasady systemu HACCP. Prezentowana publikacja została przygotowana na podstawie "Poradnika opracowania i wdrażania systemu HACCP. Gastronomia" autorstwa Barbary Jackiewicz - specjalisty do spraw nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Służy do udokumentowania funkcjonowania w zakładzie systemu HACCP, zawiera gotowe instrukcje, formularze, schematy technologiczne, arkusze zagrożeń

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP HURTOWNIA OGÓLNOSPOŻYWCZA

Wzorcowa dokumentacja HACCP Hurtownia ogólnospożywcza

Barbara Jackiewicz

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także hurtownie ogólnospożywcze, są zobowiązane do tego, aby opracować i stosować procedury zgodne z zasadami systemu HACCP, muszą również przechowywać i archiwizować dokumentację potwierdzającą wdrażanie systemu.W „Dokumentacji” pokazano obrót artykułami ogólnospożywczymi na przyk

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wzorcowa dokumentacja HACCP Gastronomia CD

Wzorcowa dokumentacja HACCP Gastronomia na płycie CD

Barbara Jackiewicz

Wersja elektroniczna książki w formacie MS Word. Kierujący zakładem gastronomicznym ma obowiązek wdrożyć, stosować oraz dokumentować zasady systemu HACCP. Prezentowana publikacja została przygotowana na podstawie „Poradnika opracowania i wdrażania systemu HACCP”. „Gastronomia" autorstwa Barbary Jackiewicz - specjalisty do spraw nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Służy do udokumentowania funkcjonowania w zakładzie systemu HACCP, zawiera gotowe instrukcj

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacja sanitarna mała gastronomia

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym)

Barbara Jackiewicz

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higie

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP BAR GASTRONOMICZNY SZYBKIEJ OBSŁUGI CD

Wzorcowa dokumentacja HACCP Bar gastronomiczny szybkiej obsługi na płycie CD

Barbara Jackiewicz

Elektroniczna wersja „Wzorcowej dokumentacji HACCP” (w formacie MS Word), opracowana przez specjalistę do spraw nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służy do udokumentowania funkcjonowania systemu HACCP. Zawiera gotowe instrukcje, formularze, schematy technologiczne, arkusze zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych. Dokumentacja przeznaczona do bezpośredniego wykorzystania, umożliwia dostosowanie do indywidualnych warunków każdego baru gastronomicznego. wyma

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wzorcowa dokumentacja HACCP Hurtownia ogólnospożywcza CD

Wzorcowa dokumentacja HACCP. Hurtownia ogólnospożywcza na płycie CD

Barbara Jackiewicz

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także hurtownie ogólnospożywcze, są zobowiązane do tego, aby opracować i stosować procedury zgodne z zasadami systemu HACCP, muszą również przechowywać i archiwizować dokumentację potwierdzającą wdrażanie systemu.W „Dokumentacji” pokazano obrót artykułami ogólnospożywczymi na przyk

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK