Barbara Jackiewicz

- Wzorcowa dokumentacja HACCP gastronomia


WZORCOWA-DOKUMENTACJA-HACCP-GASTRONOMIA.jpg

Wzorcowa dokumentacja HACCP gastronomia

Barbara Jackiewicz

Kierujący zakładem gastronomicznym ma obowiązek wdrożyć, stosować oraz dokumentować zasady systemu HACCP. Prezentowana publikacja została przygotowana na podstawie "Poradnika opracowania i wdrażania systemu HACCP. Gastronomia" autorstwa Barbary Jackiewicz - specjalisty do spraw nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Służy do udokumentowania funkcjonowania w zakładzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

WZORCOWA-DOKUMENTACJA-HACCP-GASTRONOMIA-CD.jpg

Wzorcowa dokumentacja HACCP Gastronomia CD

Barbara Jackiewicz

Wersja elektroniczna książki w formacie MS Word. Kierujący zakładem gastronomicznym ma obowiązek wdrożyć, stosować oraz dokumentować zasady systemu HACCP. Prezentowana publikacja została przygotowana na podstawie „Poradnika opracowania i wdrażania systemu HACCP”. „Gastronomia" autorstwa Barbary Jackiewicz - specjalisty do spraw nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanita

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

haccp-sklep-spozywczy-poradnik.jpg

PORADNIK OPRACOWANIA I WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP SKLEP SPOŻYW

Barbara Jackiewicz

Od dnia 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Warunkiem wstępnym do opracowania i wdrażania zasad systemu HACCP są zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP/GHP, które zostały omówione w Poradniku opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP z przykładowo wypełnioną doku

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

haccp-bar-szybkiej-obslugi.jpg

WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP BAR GASTRONOMICZNY SZYBKIEJ OBSŁ

Barbara Jackiewicz

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych a także ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także bary gastronomicznej szybkiej obsługi, muszą opracować, wykonywać i utrzymywać procedury zgodne z zasadami systemu HACCP, a także przechowywać i archiwizować dokumentację potwierdzaj

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

HACCP-KSIAZKA-ODDK-HURTOWNIA.jpg

WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP HURTOWNIA OGÓLNOSPOŻYWCZA

Barbara Jackiewicz

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także hurtownie ogólnospożywcze, są zobowiązane do tego, aby opracować i stosować procedury zgodne z zasadami systemu HACCP, muszą również przechowywać i archiwizować dokumentację potwierdzając

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

poradnik-opracowania-i-wdrazania-systemu-haccp-gastronomia-9788378041191.jpg

Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia

Barbara Jackiewicz

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, które jest aktem nadrzędnym stosowanym bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kierujący zakładem ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Autorka – specjali

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

haccp-bar-szybkiej-obslugi-CD.jpg

WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP BAR GASTRONOMICZNY SZYBKIEJ OBSŁUGI CD

Barbara Jackiewicz

Elektroniczna wersja „Wzorcowej dokumentacji HACCP” (w formacie MS Word), opracowana przez specjalistę do spraw nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służy do udokumentowania funkcjonowania systemu HACCP. Zawiera gotowe instrukcje, formularze, schematy technologiczne, arkusze zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych. Dokumentacja przeznaczona do bezpośredniego wyk

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

haccp-HURTOWNIA-SPOZYWCZA.jpg

Wzorcowa dokumentacja HACCP Hurtownia ogólnospożywcza CD

Barbara Jackiewicz

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także hurtownie ogólnospożywcze, są zobowiązane do tego, aby opracować i stosować procedury zgodne z zasadami systemu HACCP, muszą również przechowywać i archiwizować dokumentację potwierdzając

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

DOKUMENTACJA-SANITARNA-GASTRONOMIA.jpg

Dokumentacja sanitarna mała gastronomia

Barbara Jackiewicz

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

DOKUMENTACJA-SANITARNA-SKLEP.jpg

DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

Barbara Jackiewicz

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP). Dokumentacja sanitarna we

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK