Barbara Kaczmarek

- Deutsche Rechtssprache skuteczna nauka niemieckiego języka prawniczego planowany termin wydania 28 maja 2020 roku


Deutsche Rechtssprache

Deutsche Rechtssprache skuteczna nauka niemieckiego języka prawniczego planowany termin wydania 28 maja 2020 roku

Barbara Kaczmarek

Podręcznik Deutsche Rechssprache powstał głównie z myślą o osobach, które władają językiem niemieckim na poziomie B2. Książka jest skierowana do studentów prawa, kierunków filologicznych, osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, jak również aktywnych zawodowo tłumaczy i prawników, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawniczego języka niemieckiego. W ramach poszczególnych rozdziałów, z których każdy dotyczy odrębnej dziedzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0