Barbara Mrozowska Nieradko

- Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych


Nadzór

Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych

Barbara Mrozowska Nieradko

Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie polityki właścicielskiej oraz zasad nadzoru właścicielskiego. W publikacji opisane zostały m.in.:- dostępne formy realizacji zadań samorządu terytorialnego,- przyczyny powstawania nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek,- różnice międz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

For took: 369.511ms