Barbara Namysłowska Gabrysiak

- Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Namysłowska Gabrysiak


Prawo karne część ogólna Skrypty Becka

Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Namysłowska Gabrysiak

Barbara Namysłowska Gabrysiak

W Skrypcie z prawa karnego omówiono instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego dotyczące m.in.: definicji przestępstwa, form stadialnych i zjawiskowych popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw oraz przepisów ustawy, wyłączenia odpowiedzialności karnej, kar i środków karnych oraz przedawnienia. W szóstym wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu karnego dotyczące m.in. środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych, obrony koniecznej oraz ustawy o prz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego

Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego

Barbara Namysłowska Gabrysiak

Książka stanowi monograficzne opracowanie problematyki handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie jak prawo – zarówno międzynarodowe (w tym UE), jak i krajowe – oraz organy ścigania i wymiar sprawiedliwości reagują na zjawisko współczesnego niewolnictwa w celu wykorzystania seksualnego, którego ofiarami, w przeważającej większości przypadków są kobiety i w jakim kierunku należałoby je zmienić, aby sprawnie ścigać i kara

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Królikowski Michał

Seria Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego dla wszystkich uczestników procesu karnego (od wszczęcia postępowania przygotowawczego aż do zakończenia wykonywania kary). Bieżące, jednotomowe wydanie zawiera komentarz do całej części ogólnej Kodeksu karnego, do art.1–116. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta

Skoczny

Książka omawia najistotniejsze kwestie związane z zagadnieniami ochrony konsumenta (Rozdział I), poczynając od wpływu dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów nie tylko na polski porządek prawny, ale i na uregulowania w innych państwach, m.in. Niemczech, Holandii i Włoszech. Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje regulacje ustawy o prawach konsumenta z punktu widzenia praktyków i teoretyków prawa. Na szczególną uwagę zasługuje grupa rozwiązań prawnych dotycząca obowiąz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck