Barbara Namysłowska Gabrysiak

- Prawo karne część ogólna Skrypty Becka


Prawo karne część ogólna Skrypty Becka

Prawo karne część ogólna Skrypty Becka

Barbara Namysłowska Gabrysiak

W Skrypcie omówiono instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego dotyczące m.in.: definicji przestępstwa, form stadialnych i zjawiskowych popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw oraz przepisów ustawy, wyłączenia odpowiedzialności karnej, kar i środków karnych oraz przedawnienia. W szóstym wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu karnego dotyczące m.in. środkó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego

Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego

Barbara Namysłowska Gabrysiak

Książka stanowi monograficzne opracowanie problematyki handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie jak prawo – zarówno międzynarodowe (w tym UE), jak i krajowe – oraz organy ścigania i wymiar sprawiedliwości reagują na zjawisko współczesnego niewolnictwa w celu wykorzystania seksualnego, którego ofiarami, w przeważającej większoś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 143.73 zł 169

Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Królikowski Michał

Seria Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego dla wszystkich uczestników procesu karnego (od wszczęcia postępowania przygotowawczego aż do zakończenia wykonywania kary). Bieżące, jednotomowe wydanie zawiera komentarz do całej części ogólnej Kodeksu ka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 293.49 zł 349