Bartłomiej Kardas

- Zamówienia publiczne w procedurze uproszczonej po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007


Instruktaż wypełniania formularzy ogłoszeń w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007

Instruktaż wypełniania formularzy ogłoszeń w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007

Bartłomiej Kardas

UWAGA! Rewolucyjna zmiana sposobu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Od dnia 11 czerwca 2007 r. obowiązują nowe zasady publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Zamawiający zostali zobowiązani do samodzielnego zamieszczania ogłoszeń w BZP udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Opublikowanie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej poprzez interaktywne formularze znajdujące się na str

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK