Bartłomiej Opaliński

- Dostęp do informacji publicznej + płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów


Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej + płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów

Szustakiewicz Przemysław

Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej – prostej, złożonej i ponownie wytworzonej. W szczegółowy sposób opisuje ona tryby udzielenia informacji publicznej, ograniczenia prawa dostępu do informacji, ponowne wykorzystanie informacji wytworzonej oraz opłaty i koszty udostępnienia informacji publicznej. Książka nie koncentruje się tylko na samej ustawie o dostępie do informacji publicznej, ale dotyczy także zagadnień powiązanych z dost

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Bartłomiej Opaliński

Praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której utworzono i uregulowano działalność dwóch z pięciu polskich służb specjalnych, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie kwestii dotyczących m.in.:- uprawnień, obowiązków i praw funkcjonariuszy Agencji Bezpi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz

Bartłomiej Opaliński

Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków , zawierająca: - liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań, - bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej praktycznego stosowania, - najnowsze zmiany w przepisach ustawy wprowadzone ustawą z 11.9.2015 r. o zu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Komentarze Becka

Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek służbowy prawie 15 000 funkcjonariuszy Straży Granicznej – jest zatem dla funkcjonariuszy Straży Granicznej niczym Kodeks pracy dla pracowników. Ponadto w niektórych aspektach reguluje ona sytuacje prawną rodzin funkcjonariuszy. Ustawa o Straży Granicznej Komentarz w sposób kompleksowy prz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck