Bartłomiej Oszkinis

- Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne


Macierzyństwo

Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne

Bartłomiej Oszkinis

Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne. W książce Macierzyństwo omówiono w niej prawne aspekty takich zagadnień, jak:- ciąża kontraktowa,- postępowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, w tym przeprowadzenie oraz ocenę środków dowodowych w tego typu sprawach,- wybrane skutki ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska