Bartosiewicz Adam

- PIT Komentarz Bartosiewicz


PIT Komentarz Bartosiewicz

PIT Komentarz Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam

Przedstawiamy Państwu nowe wydanie najobszerniejszego na rynku komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyjaśniającego w prosty sposób omawiane zagadnienia, bogato okraszonego orzecznictwem i powoływaną fachową literaturą. Jakie zagadnienia, szczególnie dla Państwa istotne, omawia najnowszy komentarz autorstwa dr. Adama Bartosiewicza, jednego z największych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Split payment Podzielona płatność

Split payment Podzielona płatność

Bartosiewicz Adam

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 1.07.2018 r. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób: 1) zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast 2) pozostała zapłata

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 60.24 zł 79

E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny

E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny

Bartosiewicz Adam

Mało precyzyjne przepisy oraz niedopracowane struktury jednolitych plików kontrolnych wzbudzają sporo wątpliwości dotyczących rodzaju danych oraz sposobu ich prezentacji. Autorzy przybliżają podatnikom te kwestie w oparciu o regulacje prawne i wytyczne przedstawiane przez Ministerstwo Finansów. W książce znajdziesz kompleksowe omówienie jednolitych plików kontrolnych obowiązujących

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 97.69 zł 129

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam

Komentarz do VAT-u na 2017 rok przeznaczony jest dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych. Jedenaste wydanie komentarza zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały stworzone wspólnie przez Adama Bartosiewi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach Komentarz

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach Komentarz

Bartosiewicz Adam

W komentarzu omówiono przepisy tzw. ustawy centralizacyjnej, zmieniającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych, którymi są jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie. Wprowadzenie nowej ustawy jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 29.05.2015 r., C-276/

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 120.16 zł 159

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Komentarz

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Komentarz

Bartosiewicz Adam

W komentarzu omówiono podatek od sprzedaży detalicznej - nową daninę publiczną wprowadzoną do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 września 2016 r. ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów budżetu państwa przeznaczonych m.in. na finansowanie wydatków budżetowych wynikających z realizac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam

W komentarzu omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, przepisów dotyczących tzw. prestruktury (czy prewspółczynnika) sprzedaży służącej do pierwszego etapu dokonywania odliczeń częściowych. Autor k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

VAT Komentarz 2019 Beck

VAT Komentarz 2019 Beck

Bartosiewicz Adam

Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Pana Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Prezentowana książka w sposób wyczerpują

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Komornik a podatek VAT

Komornik a podatek VAT

Bartosiewicz Adam

W publikacji omówiono zagadnienia związane z opodatkowaniem komorników podatkiem od towarów i usług. Od 1 października 2015 r. komornicy sądowi stanęli przed nowym wyzwaniem - próbą wkomponowania VAT w swoją działalność. Z uwagi na specyfikę wykonywanych przez nich czynności powstaje szereg związanych z tym problemów i wątpliwości. Autor stara się udzielić odpowiedzi m.in. n

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz

Bartosiewicz Adam

Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Trybunał dokonuje bowiem interpretacji prawa unijnego, a nie przepisów poszczególnych państw członkowskich, co stanowi jednak pewną barierę w pełnym wykorzystaniu jego dorobku orzeczni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska