Bartosiewicz Adam

- PIT Komentarz Bartosiewicz


PIT Komentarz Bartosiewicz

PIT Komentarz Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam

Przedstawiamy Państwu nowe wydanie najobszerniejszego na rynku komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyjaśniającego w prosty sposób omawiane zagadnienia, bogato okraszonego orzecznictwem i powoływaną fachową literaturą. Jakie zagadnienia, szczególnie dla Państwa istotne, omawia najnowszy komentarz autorstwa dr. Adama Bartosiewicza, jednego z największych ekspertów podatkowych w Polsce: Nowe zasady (nowa regulacja dotycząca) opodatkowania zagraniczn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Split payment Podzielona płatność

Split payment Podzielona płatność

Bartosiewicz Adam

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 1.07.2018 r. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób: 1) zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast 2) pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dosta

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny

E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny

Bartosiewicz Adam

Mało precyzyjne przepisy oraz niedopracowane struktury jednolitych plików kontrolnych wzbudzają sporo wątpliwości dotyczących rodzaju danych oraz sposobu ich prezentacji. Autorzy przybliżają podatnikom te kwestie w oparciu o regulacje prawne i wytyczne przedstawiane przez Ministerstwo Finansów. W książce znajdziesz kompleksowe omówienie jednolitych plików kontrolnych obowiązujących w Polsce, począwszy od wdrożenia struktur, a kończąc na przykładach wykorzystania ich na potrze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam

Komentarz do VAT-u na 2017 rok przeznaczony jest dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych. Jedenaste wydanie komentarza zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały stworzone wspólnie przez Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego. W komentarzu omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach Komentarz

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz

Bartosiewicz Adam

W komentarzu omówiono przepisy tzw. ustawy centralizacyjnej, zmieniającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych, którymi są jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie. Wprowadzenie nowej ustawy jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 29.05.2015 r., C-276/14, w którym stwierdzono, że podmioty prawa publicznego, takie w jaki sposób gminne jednostki bud

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Komentarz

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Komentarz

Bartosiewicz Adam

W komentarzu omówiono podatek od sprzedaży detalicznej - nową daninę publiczną wprowadzoną do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 września 2016 r. ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów budżetu państwa przeznaczonych m.in. na finansowanie wydatków budżetowych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500 plus. Autor analizuje poszczególne re

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam

W komentarzu omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, przepisów dotyczących tzw. prestruktury (czy prewspółczynnika) sprzedaży służącej do pierwszego etapu dokonywania odliczeń częściowych. Autor komentarza starał się zadać kłam opiniom, że komentarze prawnicze zwykle kończą się tam, gdzi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

VAT Komentarz 2019 Beck

VAT Komentarz 2019 Becka

Bartosiewicz Adam

Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Pana Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Prezentowana książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: nowelizacje, które

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Komornik a podatek VAT

Komornik a podatek VAT

Bartosiewicz Adam

W publikacji omówiono zagadnienia związane z opodatkowaniem komorników podatkiem od towarów i usług. Od 1 października 2015 r. komornicy sądowi stanęli przed nowym wyzwaniem - próbą wkomponowania VAT w swoją działalność. Z uwagi na specyfikę wykonywanych przez nich czynności powstaje szereg związanych z tym problemów i wątpliwości. Autor stara się udzielić odpowiedzi m.in. na pytania: – czy komornik może skorzystać ze zwolnienia z VAT, – kiedy wystawiać faktury, a k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz

Bartosiewicz Adam

Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Trybunał dokonuje bowiem interpretacji prawa unijnego, a nie przepisów poszczególnych państw członkowskich, co stanowi jednak pewną barierę w pełnym wykorzystaniu jego dorobku orzeczniczego przez polskich podatników. Punktem odniesienia są dla nich przepisy ustawy o podatku od towa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska