Bartosz Rosada

- Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych


Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Bartosz Rosada

Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw. Książka Umowy o roboty budowlane odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie, zawarcie i wykonanie umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Autorzy tłumaczą, jak w tego typu umowach stosować przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. W przystępny sposób wyjaśniają pro

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom