Beata Hudziak

- CIT 2020 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy


CIT 2019 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

CIT 2020 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Beata Hudziak

Duże zmiany w CIT od 1 stycznia 2020 r. Czy wiesz, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązują zmiany w ustawie o CIT wprowadzone aż 8 ustawami zmieniającymi?- Sprawdź, co się zmieniło. Doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem omawiają ostatnie, duże zmiany w ustawie o podatku od osób prawnych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., w tym m.in.:- nowe regulacje dotyczące zakupu i użytkowania firmowych samochodów osobowych- nową daninę solidarnościową jako źródło finansowani

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 0.00 zł 0

VAT Komentarz do zmian

VAT Komentarz do zmian mechanizm podzielonej płatności nowa matryca stawek VAT

Beata Hudziak

W komentarzu do ustawy o VAT zawarto wiele praktycznych przykładów, a także ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług z wyróżnieniem zmian obowiązujących od 1, 23 i 29 listopada 2019 r. oraz 1 stycznia, 1 kwietnia i 1 lipca 2020 r.>br/> Wysyłka od 12.12.2019 roku Książka to komentarz do najważniejszych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, wprowadzonych:ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

PIT 2019 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

PIT 2019 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Beata Hudziak

Duże zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r. Czy wiesz, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany w ustawie o PIT wprowadzone aż 12 ustawami zmieniającymi?- Czy wiesz, co się zmieniło? Doświadczeni doradcy podatkowi komentują duże zmiany w ustawie o podatku od osób fizycznych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. W publikacji omówiono zmiany dot. m.in.:- zakupu i użytkowania firmowych samochodów osobowych,- nowej daniny solidarnościowej jako źródła finansowania Solidarnościowego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

VAT Komentarz do zmian

VAT Komentarz do zmian mechanizm podzielonej płatności nowa matryca stawek VAT

Beata Hudziak

W komentarzu do ustawy o VAT wiążąca informacja stawkowa – biała lista podatników VAT – nowe zasady dotyczące deklaracji i JPK zawarto wiele praktycznych przykładów, a także ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług z wyróżnieniem zmian obowiązujących od 1, 23 i 29 listopada 2019 r. oraz 1 stycznia, 1 kwietnia i 1 lipca 2020 r.>br/> Wysyłka od 12.12.2019 roku Książka to komentarz do najważniejszych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, wprowadzonych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Czynności sprawdzające kontrola podatkowa kontrola celno skarbowa w praktyce

Czynności sprawdzające kontrola podatkowa kontrola celno skarbowa w praktyce

Beata Hudziak

Autorka, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia związane z przebiegiem czynności sprawdzających, kontrolą podatkową oraz kontrolą celno-skarbową. W publikacji m.in.:- rodzaje kontroli prowadzonych przez organy podatkowe,- cel przeprowadzania czynności sprawdzających,- uprawnienia organu w trakcie kontroli krzyżowej,- możliwość wszczęcia kontroli podatkowej bez zawiadomienia,- przebieg kontroli podatkowej,- zabezpieczenie na majątku w trakcie kontroli c

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Split payment i inne zmiany w VAT w 2019 r. – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy

Split payment i inne zmiany w VAT w 2020 r. – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy

Beata Hudziak

Split payment – nowe regulacje od 1 lipca 2018 r. Sprawdź, czego dotyczą! Poznaj, także inne ważne zmiany! Autorzy, zespół doradców podatkowych w wieloletnim doświadczeniem, omawiają zmiany w ustawie o VAT wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment), w szczególności: - zakres, zasady oraz konsekwencje zastosowania mechanizmu;- zasady korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT, w tym skutki braku środków na tym rachunku;- konsekwencje wystawi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Odwrotne obciążenie w budownictwie

Odwrotne obciążenie w budownictwie

Hudziak Beata

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2024) od 1 stycznia 2017 r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. 2 – 48 załącznika nr 14 do ustawy VAT, jeżeli usługodawca świadczyć będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako szeroko rozumiane usługi

Wydawnictwo: ODDK

VAT 2019 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

VAT 2020 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Beata Hudziak

W komentarzu doświadczeni doradcy podatkowi komentują ostatnie, duże zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., 1 lipca 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. W komentarzu omówiono m.in.: - możliwość odmowy rejestracji jako podatnika VAT,- przesłanki wykreślenia podatnika z urzędu z rejestru VAT bez zawiadomienia lub z zawiadomieniem,- solidarną odpowiedzialność pełnomocnika rejestrującego podatnika,- wyrejestrowanie podmiotu z ewidencji podatn

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK