Bednarek Małgorzata

- Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP)


Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych na przykładzie nieruchomości PKP

Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP)

Bednarek Małgorzata

Książka omawia występujące współcześnie zagadnienia prawne komunalizacji i uwłaszczenia państwowych osób prawnych. Stanowiąc polemikę z dominującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych w nadal toczących się postępowaniach komunalizacyjnych, autorka kładzie nacisk na prezentację przyczyn, celów i zakresu komunalizacji mienia państwowego. Książka ukazuje negatywny (zawężający) i niezamierzony przez ustawodawcę wpływ, jaki wywiera szeroka, sądowa wykładnia prze

Wydawnictwo: C.H. Beck