Bhp i ppoż

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców


Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców

Bhp i ppoż

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (20 szt.)

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Bezpieczeństwo ręcznych prac transportowych

Bezpieczeństwo ręcznych prac transportowych film na pendrivie

Dariusz Smoliński

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego należą do najczęstszych dolegliwości wywołanych pracą. Praca zawodowa często polega na codziennym wykonywaniu podobnych czynności, a więc regularnym obciążaniu tych samych mięśni i tych samych kości i stawów. Na powstawanie urazów wpływa więc nie tylko to, jak ciężki jest trzymany przedmiot, ale i pozycja i postawa całego ciała. Do 1/3 wypadków przy pracy dochodzi podczas ręcznego dźwigania ciężarów. Nieumiejętne dźwigani

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w hotelu film na pendrivie

BHP w hotelu film na pendrivie prezentacja zasad bezpieczeństwa

Dariusz Smoliński

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego

Bhp i ppoż

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (20 szt.)

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego

Bhp i ppoż

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (20 szt.)

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w hotelu DVD

BHP w hotelu DVD

Dariusz Smoliński

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Bhp i ppoż

Zaświadczenie wydawane przez organizatora szkolenia, potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp oraz szkolenia okresowego dla wszystkich grup pracowników. Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860), zmienionym rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1099), obowiązujące od dnia 28 cz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK