Bobińska Hanna

- Kryminalistyka w Rosji i Polsce Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski


Kryminalistyka w Rosji i Polsce Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski

Kryminalistyka w Rosji i Polsce Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski

Bobińska Hanna

W Kryminalistyce w Rosji i Polsce użyto teksty zawierające współczesną leksykę i składnię. Dużym plusem jest ich odpowiedni wybór: będąc źródłem słownictwa specjalistycznego, dają równocześnie uczącemu się wiedzę z historii i praktyki kryminalistyki oraz dziedzin ją tworzących. Autonomiczność każdego rozdziału, ba każdego tekstu pozwala na pełną swobodę w poruszan

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie