Bogdan Rączkowski

- Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK


Kalendarz BHP 2019 ODDK

Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

Bogdan Rączkowski

Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Kalendarz BHP 2020 to idealny prezent dla pracownika służb BHP Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów b

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 65.26 zł 78.72

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

Bogdan Rączkowski

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci rozpoczynający praktyki i uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. W opracowaniu szczegółowo omówiono każdy temat programu ramowego. Poradnik polecamy szczególnie pracownikom

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kalendarz BHP 2019 Oddk

Kalendarz BHP 2020 Oddk

Bogdan Rączkowski

Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Wszystko to sprawia, że Kalendarz BHP doskonale sprawdza się w pracy behapowca. - Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie- Kalendarium: 256 stron, plus część dodatkowa- Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni- Papier bia

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 65.26 zł 78.72

Instruktaż oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy opis

Instruktaż oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy opis metody przykłady

Bogdan Rączkowski

Artykuł 226 k.p. i § 39 i 39a rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. zobowiązują każdego pracodawcę do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Oferujemy trzy rodzaje pomocy – specjalistycznych narzędzi oceny ryzyka (instruktaż, dokumentacja oceny i program komputerowy), które umożliwią dokonanie oceny samodzielnie, prawidłowo i bez konieczności udziału w specjalistycznym szkoleniu. Instruktaż oceny zawiera: wyjaśnienie idei i metody pomiaru, rozwiąza

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Testy egzaminacyjne bhp

Testy egzaminacyjne bhp program do przygotowywania zestawów testowych z bhp

Bogdan Rączkowski

Testy do egzaminu w zakresie prawa pracy i zagadnień bhp dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych. Konsultacja: Bogdan Rączkowski Program umożliwia: wykorzystanie gotowych zestawów zawartych w programie lub tworzenie własnych zestawów, tworzenie własnych pytań, los

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kalendarz BHP 2019 Oddk

Kalendarz BHP 2020 Oddk

Rączkowski Bogdan

Kalendarz dla pracowników BHP Zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. - Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie,- Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni,- Papier biały,- Dwukolorowe kalendarium (granatowo-szare), imieniny i święta,- Wszyty notes teleadresowy,- Rok tłoczony na okładce,- Obszerna częś

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 0.00 zł 0

Kalendarz BHP 2019

Kalendarz BHP 2020

Rączkowski Bogdan

Kalendarz Zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. - Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie,- Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni,- Papier biały,- Dwukolorowe kalendarium (granatowo-szare), imieniny i święta,- Wszyty notes teleadresowy,- Rok tłoczony na okładce,- Obszerna część informacyjna,- Ko

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 65.26 zł 78.72

BHP przy spawaniu elektrycznym (film na pendrivie)

BHP przy spawaniu elektrycznym (film na pendrivie)

Bogdan Rączkowski

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji

Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji

Bogdan Rączkowski

Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 5 stanowiskach w wodociągach i kanalizacji:- Maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków.- Mechanik obchodowy obiektów oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.- Operator stacji uzdatniania wody do celów przemysłowych.- Operato

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Bogdan Rączkowski

Zgodnie z art. 21 a Prawa budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany (w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowad

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK