Bogumił Brzeziński

- Prawo finansów publicznych Brzeziński Olesińska


Prawo finansów publicznych

Prawo finansów publicznych Brzeziński Olesińska

Bogumił Brzeziński

To już ósme najnowsze wydanie podręcznika do prawa finansów publicznych. Podręcznik z prawa finansowego publicznego składa się z trzynastu rozdziałów:- 1. Zagadnienia ogólne. - 2. Regulacja prawna podstaw finansów publicznych.- 3. Budżet państwa i prawo budżetowe.- 4. Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej. - 5. Państwowy dług publiczny.- 6. Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.- 7. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.- 8. Dyscyplina

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym

Bogumił Brzeziński

Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci. Wywołująca ogromne problemy interpretacyjne ustawa – Ordynacja podatkowa została skomentowana w praktyczny i szczegółowy sposób przez doświadczonych praktyków i wybitnych znawców przedmiotu. Autorzy komentarza omawiają kolejno

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych

Bogumił Brzeziński

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego. W publikacji znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem efektywności systemu podatkowego.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym

Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym

Bogumił Brzeziński

Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego jest książką, która stanowi część cyklu publikacji dotyczących analizy zmian systemu polskiego prawa podatkowego związanych z dążeniem do wzrostu jego efektywności. Poprzednie dwie części ukazały się pod następującymi tytułami: Poprawa ef

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Dagmara Dominik Ogińska

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Nowelizacja ordynacji podatkowej

Nowelizacja ordynacji podatkowej

Bogumił Brzeziński

Stan prawny: 1 maja 2016 r. z uwzględnieniem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i 1 stycznia 2017 roku. Publikacja przybliża zasady stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Model konwencji OECD Komentarz

Model konwencji OECD Komentarz

Bogumił Brzeziński

Jest to pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowanie poświęcone zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz umów dwustronnych, których stroną jest Polska. Unikatowość polega na tym, że udało się zebrać grono autorów reprezentujących zarówno środowisko akademickie, jak i praktyków specjalizujących się w międzynarodowym prawie podatkowym. Książka podzielona jest na dwie części: Część pierwsza, na którą składa się siedem

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Prawo podatkowe Teoria instytucje funkcjonowanie

Prawo podatkowe Teoria instytucje funkcjonowanie

Bogumił Brzeziński

Ostatnie 25 lat w Polsce to okres intensywnego rozwoju nauki prawa podatkowego. Związane jest to z zachodzącymi przemianami społeczno – politycznymi oraz ze wzrostem znaczenia podatków jako instrumentów polityki gospodarczej. Opracowanie jest próbą prezentacji dorobku polskiej nauki prawa podatkowego. Autorzy poszczególnych opracowań to osoby związane z toruńskim ośrodkiem nauki prawa podatkowego, z Katedrą Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, c

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych

Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych

Bogumił Brzeziński

Niniejsza książka prezentuje dorobek IV Letnich Warsztatów Doktoranckich, które odbyły się w Łodzi w dniach30 czerwca 2 lipca 2010 r. Zawarte w niej artykuły pokazują spojrzenie najmłodszego pokolenia polskiej nauki prawa na obowiązujące regulacje prawa podatkowego przez pryzmatorzecznictwa sądów administracyjnych. Autorzy proponują rozwiązania problemów pojawiających się w orzecznictwiesądowym w sprawach podatkowych... Szczególnie interesujące dla Czytelnika będą opracow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich

Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich

Bogumił Brzeziński

Wykładnia prawa podatkowego w państwach należących do kręgu anglosaskiej kultury prawnej jako przedmiot badań jest interesująca z tego względu, że jej zasady kształtowały się przez wiele dziesiątek, a nawet setek lat w sposób nieprzerwany aktami rewolucji, okupacji przez inne państwa i podobnymi kataklizmami społecznymi. Ten naturalny rozwój doktryn interpretacyjnych, przebiegający w ramach jednej kultury prawnej do niedawna dosyć wyraźnie izolowanej od wpływów zewnętrznyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck