Bogumił Brzeziński

- Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych


nowe-narzedzia-prawne-podatkach-dochodowych-majatkowych.jpg

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych

Bogumił Brzeziński

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego. W publikacji znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem efektywności systemu podatkowego.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 101.64 zł 139

ksiazka-nowe-narzedzia-podatkowe.jpg

Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym

Bogumił Brzeziński

Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego jest książką, która stanowi część cyklu publikacji dotyczących analizy zmian systemu polskiego prawa podatkowego związanych z dążeniem do wzrostu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 102.71 zł 139

ordynacja-podatkowa-komentarz-praktyczny-oddk.jpg

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Bogumił Brzeziński

Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci. Wywołująca ogromne problemy interpretacyjne ustawa – Ordynacja podatkowa została skomentowana w praktyczny i szczegółowy sposób pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 249.31 zł 336

orzecznictwo-sprawach-podatkowych-komentarz.jpg

Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Dagmara Dominik Ogińska

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 143.44 zł 199

ksiazka+nowelizacja+ordynacji+podatkowej+2016.jpg

Nowelizacja ordynacji podatkowej

Bogumił Brzeziński

Stan prawny: 1 maja 2016 r. z uwzględnieniem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i 1 stycznia 2017 roku. Publikacja przybliża zasady stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, które zostały wprowadzon

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

OPPW-0701_1.jpg

Model konwencji OECD Komentarz

Bogumił Brzeziński

Jest to pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowanie poświęcone zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz umów dwustronnych, których stroną jest Polska. Unikatowość polega na tym, że udało się zebrać grono autorów reprezentujących zarówno środowisko akademickie, jak i praktyków specjalizujących się w międzynarodowym prawie podatk

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

DOOR-4311.jpg

Prawo podatkowe Teoria instytucje funkcjonowanie

Bogumił Brzeziński

Ostatnie 25 lat w Polsce to okres intensywnego rozwoju nauki prawa podatkowego. Związane jest to z zachodzącymi przemianami społeczno – politycznymi oraz ze wzrostem znaczenia podatków jako instrumentów polityki gospodarczej. Opracowanie jest próbą prezentacji dorobku polskiej nauki prawa podatkowego. Autorzy poszczególnych opracowań to osoby związane z toruńskim ośrodkiem nauki praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

sadowaadministracji.jpg

Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych

Bogumił Brzeziński

Niniejsza książka prezentuje dorobek IV Letnich Warsztatów Doktoranckich, które odbyły się w Łodzi w dniach30 czerwca 2 lipca 2010 r. Zawarte w niej artykuły pokazują spojrzenie najmłodszego pokolenia polskiej nauki prawa na obowiązujące regulacje prawa podatkowego przez pryzmatorzecznictwa sądów administracyjnych. Autorzy proponują rozwiązania problemów pojawiających się w orze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

BEKW-7706x.jpg

Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich

Bogumił Brzeziński

Wykładnia prawa podatkowego w państwach należących do kręgu anglosaskiej kultury prawnej jako przedmiot badań jest interesująca z tego względu, że jej zasady kształtowały się przez wiele dziesiątek, a nawet setek lat w sposób nieprzerwany aktami rewolucji, okupacji przez inne państwa i podobnymi kataklizmami społecznymi. Ten naturalny rozwój doktryn interpretacyjnych, przebiegają

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

DOOR-0907-18_1.jpg

Kodeks podatkowy

Bogumił Brzeziński

Na całość opracowania składa się zbiór uaktualnionych i ujednoliconych tekstów przepisów podatkowych obowiązujących w naszym kraju w danym roku kalendarzowym. Zaprezentowano w nim wszystkie rodzaje podatków z jakimi mamy do czynienia w życiu gospodarczymi i które znalazły odzwierciedlenie w stosowanych aktach prawnych. Uwidocznione na okładce kody, to skróty nazw poszczególnych po

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK