Bogusław Banaszak

- Rechts- und Wirtschaftswörterbuch Słownik prawa i gospodarki Tom 1


Rechts- und Wirtschaftswörterbuch Słownik prawa i gospodarki Tom 1

Rechts- und Wirtschaftswörterbuch Słownik prawa i gospodarki Tom 1

Bogusław Banaszak

Trzecie wydanie Słownika prawa i gospodarki zawiera ok. 40 000 haseł i uwzględnia liczne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat. Słownik zawiera objaśnienia rzadziej występujących terminów prawniczych, zachowuje odniesienia do źródeł ustawowych, w których te terminy się pojawiają, a także wskazania na niektóre (również historyczne) przepisy prawa. Przyjęty w słowniku układ leksykalny pozwala na szybkie odnalezienie pojęcia, a szeroki wybór zwrotów frazeologicznych i

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Słownik prawa i gospodarki Rechts und Wirtschaftswörterbuch Tom 2

Słownik prawa i gospodarki Rechts und Wirtschaftswörterbuch Tom 2

Bogusław Banaszak

Trzecie wydanie Słownika prawa i gospodarki jest kontynuacją dzieła ukazującego się na polskim rynku wydawniczym od 2003 roku. Kolejna edycja została przede wszystkim poszerzone o nowe hasła z zakresu prawa Unii Europejskiej. Ponadto zaktualizowano i ujednolicono dotychczasową terminologię oraz wskazania na źródła ustawowe. Aktualne wydanie zawiera ponad 40.000 haseł uporządkowanych w kolejności alfabetycznej. W rozbudowanych gniazdach można znaleźć również zwroty frazeolo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Polnisches Staatsrecht Polskie prawo konstytucyjne

Polnisches Staatsrecht Polskie prawo konstytucyjne

Bogusław Banaszak

Publikacja przeznaczona jest dla osób już zaznajomionych z prawem konstytucyjnym. Podejmuje próbę przedstawienia cech najbardziej charakterystycznych dla polskiego prawa z perspektywy prawnoporównawczej (głównie, ale nie wyłącznie dotyczącej prawna niemieckiego). Punkt ciężkości położony jest niekoniecznie na kwestii najwyższe z perspektywy czytelnika polskiego, ale na tematy najbardziej interesujące z punktu widzenia odbiorcy obcojęzycznego. I tak autorzy przykładowo nie pode

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka

Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka

prof. dr hab. Bogusław Banaszak

komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., która reguluje całokształt kwestii ustrojowych w państwie i zajmuje najwyższe miejsce w systemie źródeł prawa stanowionego. Pierwsze wydanie komentarza obejmuje przepisy ustawy zasadniczej oraz ich omówienie. Każdy rozdział poprzedzony został zwięzłą charakterystyką zawartej w nim problematyki prawnej. Książkę wzbogaca literatura w przedmiotowym zakresie oraz najnowsze poglądy doktryny oraz stan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck