Bogusław Dauter

- Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter


Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter

Duże Komentarze

Z najnowszego komentarza do Ordynacji podatkowej na 2019 rok dowiesz się m.in. o nowych regulacjach w zakresie: dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku zakwestionowania cen transferowych, wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika oraz decyzji z zastosowaniem ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR); raportowania schematów podatkowych (MDR) – mechanizmów wykorzystywanych w rozliczeniach podatkowych, których kluczowym cele

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Bogusław Dauter

Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:- stron i uczestników postępowania - ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełnomocników,- przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym - od wszczęcia postępowania do wydania orzeczenia sądowego oraz jego uprawomocnienia,- środków odwoławczych,- kosztó

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Komentarze

Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów sądów administracyjnych, asystentów sędziego, referendarzy sądowych, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych reprezentującyh klientów przed sądami administracyjnym. Zainteresuje także pracowników organów administracji występujących przed sądami administracyjnymi. Komentarz kompleksowo i wyczerpująco przedstawia problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi. Autorzy - wybitni specjaliści, sędzio

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks wyborczy komentarz

Kodeks wyborczy komentarz

Kazimierz Czaplicki

Celem komentarza do kodeksu wyborczego jest obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, który zawiera przedstawienie organów wyborczych oraz regulacje zasad przeprowadzania wyborów:- do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;- do Parlamentu Europejskiego;- do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W drugim wydaniu komentarza do kodeksu wyborczego znajd

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz 2020

Roman Hauser

Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego - omówili zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym nadpłaty podatku, odpowiedzialności osób trzecich i następstwa prawnego spadkobierców, a także kwes

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi

Bogusław Dauter

Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczące m.in.: - stron i uczestników postępowania - ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełnomocników,- przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym - od wszczęcia postępowania do wydania orzeczenia sądowego oraz jego uprawomocnienia,- środków odwoławczych,- kosztów postę

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Komentarz

Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Komentarz

Lidia Błystak

Klasyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opracowany przez sędziów NSA. Zawiera szerokie komentarze do kolejnych przepisów ustawy, z uwzględnieniem jej treści i najnowszych zmian po nowelizacji, obowiązujących od 2012 roku. Z komentarza Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2013 dowiesz się między innymi: Jak poprawnie kwalifikować wydatki do kosztów uzyskania przychodów? Jak korzystnie rozliczać różnice kursowe? Kto i na jakich zasadach może s

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Bogusław Dauter

Oddana do rąk Czytelników książka podatek dochodowy od osób prawnych jest drugą w serii wydawniczej prezentującej dorobek orzecznictwa sądów administracyjnych. Zawiera ona nie tylko orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale także wojewódzkich sądów administracyjnych, jako sądów I instancji, które powstały od 1 stycznia 2004 r. w wyniku reformy sądownictwa. Dokonując wyboru, autorzy starali się uwzględnić wszystkie orzeczenia, które decydowały o ukształtowaniu

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Woś

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Woś

Bogusław Dauter

Profesjonalne opracowanie Woś Tadeusza zawierające uaktualniony tekst ustawy i obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Zawiera całościowe omówienie przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, bez różnicowania, czy poszczególny jego przepis ma korzenie w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, czy został przejęty z ustawy o NSA z 1995 roku lub też stanowi nowe rozwiązanie procesowe. Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone przez nowelę do k.p.a. i p.s.a. z 3 gr

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Bogusław Dauter

Opracowanie zawiera pełny tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wraz z komentarzem do poszczególnych artykułów. Autorzy, wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych, ujęli problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi w sposób kompleksowy i wyczerpujący, kładąc jednak szczególny nacisk na uregulowania nowe, a także te, które wywołują wątpliwości w dotychczasowej praktyce, w opracowaniu został

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy