Bogusław Dauter

- Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter


Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter

Duże Komentarze

Z najnowszego komentarza do Ordynacji podatkowej na 2019 rok dowiesz się m.in. o nowych regulacjach w zakresie: dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku zakwestionowania cen transferowych, wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika oraz decyzji z zastosowaniem ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR); raportowania schematów poda

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 254.79 zł 329

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bogusław Dauter

Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:- stron i uczestników postępowania - ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełnomocników,- przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym - od wszczęcia postęp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 127.91 zł 169

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Komentarze

Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów sądów administracyjnych, asystentów sędziego, referendarzy sądowych, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych reprezentującyh klientów przed sądami administracyjnym. Zainteresuje także pracowników organów administracji występujących przed sądami administracyjnymi. Komentarz kompleksowo i wyczerpująco przedstawia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 177.11 zł 239

Kodeks wyborczy komentarz

Kodeks wyborczy komentarz

Kazimierz Czaplicki

Celem komentarza do kodeksu wyborczego jest obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, który zawiera przedstawienie organów wyborczych oraz regulacje zasad przeprowadzania wyborów:- do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;- do Parlamentu Europejskiego;- do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 150.79 zł 199

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Roman Hauser

Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego - omówili zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym nadp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 242.63 zł 329

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi

Bogusław Dauter

Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczące m.in.: - stron i uczestników postępowania - ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełnomocników,- przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym - od wszczęcia postępowania d

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Komentarz

Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Komentarz

Lidia Błystak

Klasyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opracowany przez sędziów NSA. Zawiera szerokie komentarze do kolejnych przepisów ustawy, z uwzględnieniem jej treści i najnowszych zmian po nowelizacji, obowiązujących od 2012 roku. Z komentarza Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2013 dowiesz się między innymi: Jak poprawnie kwalifikować wydatki do kosztów

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Bogusław Dauter

Oddana do rąk Czytelników książka podatek dochodowy od osób prawnych jest drugą w serii wydawniczej prezentującej dorobek orzecznictwa sądów administracyjnych. Zawiera ona nie tylko orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale także wojewódzkich sądów administracyjnych, jako sądów I instancji, które powstały od 1 stycznia 2004 r. w wyniku reformy sądownictwa. Dokonując w

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Woś

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Woś

Bogusław Dauter

Profesjonalne opracowanie Woś Tadeusza zawierające uaktualniony tekst ustawy i obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Zawiera całościowe omówienie przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, bez różnicowania, czy poszczególny jego przepis ma korzenie w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, czy został przejęty z ustawy o NSA z 1995 roku lub też stanowi nowe rozw

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Bogusław Dauter

Opracowanie zawiera pełny tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wraz z komentarzem do poszczególnych artykułów. Autorzy, wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych, ujęli problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi w sposób kompleksowy i wyczerpujący, kładąc jednak szczególny nacisk na uregulowania

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy