Bogusław Nowakowski Renata Mroczkowska

- Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem + cd


Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem + cd

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem + cd

Bogusław Nowakowski Renata Mroczkowska

Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych po zmianach KSH Drugie wydanie unikatowego zbioru dokumentów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółki: od utworzenia spółki i ustanawiania władz, przez dopłaty, rozporządzanie udziałem, wyłączenia wspólnika, podziału zysku, umowy pożyczki, aż do zmian w umowie, rozwiązania spółki lub jej przekształcenia. Każdy dokument opatrzony zrozumiałym, praktycznym komentarzem, wskazującym podstawę prawną danej czynności i obowią

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK