Bosek Leszek

- System Prawa Medycznego Tom 2 Szczególne świadczenia zdrowotne


system-prawa-medycznego-926230i.jpg

System Prawa Medycznego Tom 2 Szczególne świadczenia zdrowotne

Bosek Leszek

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak: pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych eksperyment medyczny terapia eksperymentalna świadczenia zdrowotne wspomagające prokreację świadczenia zdrowotne związane z ciążą i porodem sterylizacja przerwanie ciąży zabiegi estetyczne transplantologia leczenie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych eutanazja

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 341.54 zł 399

konstytucja-rp-komentarz-2016.jpg

Konstytucja RP Tom 2 Komentarz do art 87-243

Safjan Marek

Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem licznie powoływanego orzecznictwa sądów. Stanowi zatem niezbędne narzędzie dla rozstrzygania problemów konstytucyjności pojawiających się w praktyce

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

konstytucja-rp-komentarz.jpg

Konstytucja RP Tom 1 Komentarz do art 1–86

Safjan Marek

Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem licznie powoływanego orzecznictwa sądów. Stanowi zatem niezbędne narzędzie dla rozstrzygania problemów konstytucyjności pojawiających się w praktyce

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

gwarancje-godnosci-ludzkiej-i-ich-wplyw-na-polskie-prawo-cywilne-9788376661964.jpg

Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne

Bosek Leszek

prawo cywilne prawa człowieka prawo konstytucyjne prawo ustrojowe godność człowieka W publikacji została wszechstronnie omówiona rama prawna ochrony godności ludzkiej w prawie konstytucyjnym i unijnym również jej działanie na polskie prawo cywilne. Rozprawa opiera się na bogatym materiale źródłowym szczególnie orzecznictwie konstytucyjnym i sądowym również literaturze polskiej i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe