Brzeziński Bogumił

- Wykładnia prawa podatkowego Brzeziński


Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

Oddajemy do Państwa rąk książkę, jaka nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia dać możliwie szeroki i wszechstronny ogląd treści, możliwych interpretacji i praktycznych aspektów funkcjonowania również tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, jakim sposobem i umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

Oddajemy do Państwa rąk książkę, która nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia oddać możliwie szeroki i obszerny ogląd treści, możliwych interpretacji i praktycznych aspektów funkcjonowania także tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, jak i umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi państwa

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

Oddajemy do Państwa rąk książkę, która nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia dać możliwie szeroki i wszechstronny ogląd treści, możliwych egzegezy i praktycznych aspektów funkcjonowania zarówno tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, jakże i umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi pańs

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

Oddajemy do Państwa rąk książkę, jaka nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia ofiarować możliwie szeroki i obszerny ogląd treści, możliwych interpretacji i praktycznych aspektów funkcjonowania także tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, w jaki sposób i umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z in

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

Oddajemy do Państwa rąk książkę, która nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia ofiarować możliwie szeroki i wszechstronny ogląd treści, możliwych interpretacji i praktycznych aspektów funkcjonowania również tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, jakim sposobem i umów międzynarodowych zawartych poprzez

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

Oddajemy do Państwa rąk książkę, jaka nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia ofiarować możliwie szeroki i obszerny ogląd treści, możliwych wykładni i praktycznych aspektów funkcjonowania także tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, jak i umów międzynarodowych zawartych poprzez Polskę z innymi państwa

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

Oddajemy do Państwa rąk książkę, jaka nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia ofiarować możliwie szeroki i rozległy ogląd treści, możliwych interpretacji i praktycznych aspektów funkcjonowania zarówno tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, jakim sposobem i umów międzynarodowych zawartych poprzez Polskę

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

Oddajemy do Państwa rąk książkę, jaka nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia sprezentować możliwie szeroki i rozumowy ogląd treści, możliwych interpretacji i praktycznych aspektów funkcjonowania również tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, jak i umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

Oddajemy do Państwa rąk książkę, jaka nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia oddać możliwie szeroki i wszechstronny ogląd treści, możliwych egzegezy i praktycznych aspektów funkcjonowania także tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, jakim sposobem i umów międzynarodowych zawartych poprzez Polskę z inny

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

Oddajemy do Państwa rąk książkę, jaka nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia oddać możliwie szeroki i rozumowy ogląd treści, możliwych egzegezy i praktycznych aspektów funkcjonowania także tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, jakim sposobem i umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi pań

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego