Brzeziński Bogumił

- Wykładnia prawa podatkowego Brzeziński


Wykładnia prawa podatkowego Brzezinski

Wykładnia prawa podatkowego Brzeziński

Brzeziński Bogumił

Problematyka wykładni prawa budził duże zainteresowanie zarówno praktyków, jak i nauke prawa. Prawo należy traktować jako zespół tekstów prawnych oraz zasad ich interpretacji, te ostatnie przesądzają ostatecznie o treści normy prawnej, jaką ustala się w oparciu o tekst aktu normatywnego. Brzeziński klarownie wyjaśnia założenia leżące u podłoża stosowania wybranych metod wykładni prawa podatkowego. W książce sporo poświęcono uwagi problematyce ogólnej wykładni prawa

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Orzecznictwo w sprawach podatkowych Edycja 2019

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2019

Brzeziński Bogumił

Książka zawiera analizę 27 ważnych i kontrowersyjnych wyroków zapadłych w 2017 r. o kluczowym znaczeniu dla praktyki stosowania prawa podatkowego. Trzecia edycja publikacji, stanowi próbę krytycznego spojrzenia na szczególnie istotne wyroki wydane przez sądy polskie, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka. W książce zaprezentowano stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Poprawa efektywności systemu podatkowego

Poprawa efektywności systemu podatkowego

Brzeziński Bogumił

W ostatnich latach dostrzegalna jest znacząca aktywność prawodawcy w zakresie działań skierowanych na poprawę efektywności systemu podatkowego. W jej rezultacie wprowadzano liczne rozwiązania mające na celu zarówno utrudnienie popełniania oszustw podatkowych, w jaki sposób i przeciwdziałanie nadużyciom prawa. W książce zawarto analityczne i krytyczne spojrzenie na wprowadzone w latach 2016–2018 zmiany w podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowym oraz projekt zmian w dyrek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo podatkowe zagadnienia teorii i praktyki

Prawo podatkowe zagadnienia teorii i praktyki

Brzeziński Bogumił

Książka z prawa podatkowego składa się z ośmiu części:I. Historia i społeczno-ekonomiczne aspekty opodatkowaniaII. System podatkowy i rodzaje podatkówIII. Zarządzanie podatkamiIV. Charakterystyka ogólna prawa podatkowegoV. Miejsce prawa podatkowego w systemie prawaVI. Idee i instytucje prawneVII. Wykładnia prawa podatkowegoVIII. Inne zagadnieniaOstatnie lata w Polsce to okres intensywnego rozwoju nauki prawa podatkowego. Związane jest to z zachodzącymi przemianami społeczno – p

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Prawo podatkowe Uni Europejskiej

Prawo podatkowe Uni Europejskiej

Brzeziński Bogumił

Wspólny europejski rynek oznacza swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, usług, kapitałów oraz swobodę prowadzenia działalności, a to ściśle związane jest z podatkami. Publikacja to kompendium wiedzy na temat przedmiotu i zakresu prawa podatkowego Unii Europejskiej i jego związków z systemami prawa krajowego – uporządkowany wykład, klarowne omówienie pojęć i konstrukcji prawnych. Opracowanie oparte na bogatym doświadczeniu autorów, wzbogacone licznym orzecznic

Wydawnictwo: ODDK

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Brzeziński Bogumił

Kilkadziesiąt komentarzy do istotnych orzeczeń sądowych, przygotowanych przez najwybitniejszych specjalistów z zakresu prawa podatkowego i zebranych w jednym opracowaniu - to rzadkość na rynku wydawniczym. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny komentarzy powoduje, że czytelnik ma możliwość poznania sposobów rozumowania sądów w sprawach podatkowych. Trudno sobie wyobrazić biblioteczkę osób zajmujących się podatkami bez tej pozycji wydawniczej. Komentarz zawiera analizę 31 ważny

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Brzeziński Bogumił

Kilkadziesiąt komentarzy do istotnych orzeczeń sądowych, przygotowanych przez najwybitniejszych specjalistów z zakresu prawa podatkowego i zebranych w jednym opracowaniu - to rzadkość na rynku wydawniczym. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny komentarzy powoduje, że czytelnik ma możliwość poznania sposobów rozumowania sądów w sprawach podatkowych. Trudno sobie wyobrazić biblioteczkę osób zajmujących się podatkami bez tej pozycji wydawniczej. Komentarz zawiera analizę 31 ważny

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

prawo podatkowe polskie prawo podatkowe komentarz unikanie opodatkowania Oddajemy do Państwa rąk książkę, jaka nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia przekazać możliwie szeroki i rozumowy ogląd treści, możliwych egzegezy i praktycznych aspektów funkcjonowania zarówno tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny

Brzeziński Bogumił

STAN PRAWNY NA DZIEń 1 KWIETNIA 2006 R. Kolejne wydanie cenionego przez praktyków komentarza, uwzględniające ostatnią obszerną nowelizację. W 37 rozdziałach omówiono Ordynację od strony: - prawa materialnego - wyjaśnienie praw i obowiązków podatników - postępowania podatkowego - reguły obowiązujące zarówno organy podatkowe, jak i uczestników postępowania w sprawach podatkowych. Kilkadziesiąt przykładów, bogate orzecznictwo pozwalają na uniknięcie błędów w interpretac

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny 2019

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny 2019

Brzeziński Bogumił

Ponad 1300 stron rzetelnie opracowanej wiedzy, dzięki której każdy czytelnik znajdzie odpowiedzi i komentarze na nurtujące go pytania i wątpliwości interpretacyjne, w tym min.: - rodzaje świadczeń, do których należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej,- pojęcie podatnika, płatnika i inkasenta i zakresy ich odpowiedzialności,- obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, podatek,- wszystko o powstawaniu zobowiązania podatkowego, w tym rodzaje decyzji organów podatkowych w za

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK